Jakie firmy korzystają z usług usług faktoringowych?

Z usług usług faktoringowych korzysta już ponad 14 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP. Jest to najwyższy odczyt „Barometru EFL”[1] od momentu prowadzenia badania. Na rosnącą rolę faktoringu wskazują również najnowsze dane sprzedażowe. W ciągu trzech kwartałów 2017 r. firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) sfinansowały wierzytelności
o łącznej wartości 132,1 mld zł. To aż o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem.
„Prowadzone od 2015 roku przez EFL cykliczne badania „Barometru EFL” wskazują na rosnącą rolę faktoringu jako źródła zewnętrznego finansowania, po które sięgają małe i średnie przedsiębiorstwa. Faktoring, obok kredytu bankowego, powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych w przedsiębiorstwach. Dla porównania przytoczę wyniki « Barometru EFL » liczone rok do roku. I tak w IV kw. 2015 z usług faktoringowych korzystało 4,3 proc. przedsiębiorców, w IV kw. 2016 – 6,4 proc. Dziś co siódmy przedsiębiorca deklaruje korzystanie z oferowanch przez branżę faktoringową usług – komentuje Stanisław Atanasow prezes zarządu Eurofactor Polska SA.

Im większa firma, tym częściej korzysta z faktoringu

Z badania wynika, że po faktoring najczęściej sięgają firmy średnie. W firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników kredytem posiłkuje się 81,7 proc. przedsiębiorców, leasingiem niemal 73,3 proc., a po faktoring sięga aż 22,5 proc. firm. Małe firmy (10-49 pracowników) nadal finansują się głównie środkami własnymi. Korzystanie z tego instrumentu deklaruje blisko 79% badanych. Z kredytu i leasingu korzysta odpowiednio 68,2 pro. i 61,1 proc. przedsiębiorców, a po faktoring sięga blisko 15 proc. z nich.
W przypadku mikro firm (1-9 pracowników) z faktoringu korzysta 9% przedsiębiorców (w IV kw 2016 – 2,5 proc.), z kredytu 38 proc., a po leasing sięga 29 proc. z nich. Ponad 90 proc. inwestycji mikro firm finansowanych jest ze środków własnych.

Hotele i restauracje działają w faktoringu

Z faktoringu najczęściej korzystają firmy z branży hotelarsko-gastronomicznej – blisko 24 proc. i przemysłowej – ok. 20 proc. Duże zainteresowanie obserwujemy w branży transportowej i usługach –po 14 proc. oraz handlowej – 10 proc. Najrzadziej po faktoring sięgają firmy z branży budowlanej. Tylko nieco ponad 6 proc. przedstawicieli tej branży deklaruje wykorzystanie faktoringu do poprawy płynności firmy. To pokazuje, że rynek usług faktoringowych ma duży potencjał i kolejne lata powinny być dalszym okresem dynamicznego rozwoju faktoringu w Polsce.

[1] Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 6-13 listopada 2017 r.
Maja Lidke

You may also like...

5 comments

  1. to logiczne, że po faktoring sięgają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, to one są „wystawione na pożarcie” przez większych klientów – bardzo często kontrahenci żądają od takich firm wydłużonego okresu spłaty, a firma, nie chcąc stracić klienta, przystaje na to. a potem traci płynność finansową. faktoring to w takim wypadku normalne rozwiązanie

  2. hmm ciekawa sprawa, wiking a kojarzysz jakieś fajne firmy faktoringowe ?? bo w sumie by mi się przydało, ale trochę się boję wystawienia …

    1. Jezeli chcesz za jakies male fakturki dostac pieniadze to ja osobiscie polecam idea money bo maja jako jedna z niewielu firm niskie progi. Ale jezeli chodzi o reszte warunkow to podobnie.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *