Jak wziąć udział w konkursach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na tegoroczne konkursy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest przeznaczone ponad 5 miliardów złotych. Flagowy program skierowany do przedsiębiorców „szybka ścieżka”, to 2,85 mld zł.
Zdaniem  ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina,  innowacje technologiczne są szansą na podniesienie jakości życia Polaków. Przeznaczając 5 mld. zł na ich realizację, liczymy na dynamiczny wzrost naszej gospodarki i poprawę jej konkurencyjności.

Nie tylko „szybka ścieżka” i nie tylko dla przedsiębiorców
W tym roku NCBR uruchamia niemal 30 konkursów, nie licząc konkursów w ramach programów międzynarodowych. Łączny budżet wynosi ponad 5 mld zł. Większość z nich realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – POIR. Nabór wniosków w pierwszym z nich – Wspólnym Przedsięwzięciu NCBR, PGNIG i Gaz-System „INGA” – rozpoczął się już 19 lutego. Obok 5 konkursów „szybkiej ścieżki”, których łączny budżet wynosi aż 2,85 mld zł, Centrum uruchamia także m.in. kolejne edycje konkursów programów „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” i „Projekty aplikacyjne” oraz 4 konkursy programów sektorowych. 5 marca NCBR ogłosiło pierwszy konkurs nowego programu sektorowego INNOShip, którego budżet wynosi 120 mln zł. O dofinansowanie będzie się można również starać w ramach trzech prowadzonych przez NCBR we współpracy z samorządami (województwa lubelskie, łódzkie i śląskie) Wspólnych Przedsięwzięć.

Dodatkowo przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza młode spółki technologiczne, oraz naukowcy będą mogli korzystać z blisko 1,5 mld złotych przeznaczonego na wspieranie rozwoju najbardziej innowacyjnych projektów w ramach rozstrzygniętego pod koniec zeszłego roku II konkursu BRIdge Alfa. Przełomowe technologie będą rozwijane także w ramach nowatorskich programów „Bezemisyjny transport publiczny”, „Infrastruktura ładowania” i „Magazynowanie wodoru”, których łączny budżet wynosi ok. 190 mln zł. W dwóch pierwszych z nich agencja wykonawcza MNiSW uruchomiła już zamówienia publiczne, a w trzecim trwa dialog techniczny.

– Stworzyliśmy bogatą i dostosowaną do potrzeb rynku i poszczególnych grup adresatów wsparcia ofertę. W zeszłym roku uruchomiliśmy dwa pierwsze programy w nowej formule, dzięki czemu nie tylko wspieramy tworzenie nowatorskich rozwiązań, ale także tworzymy rynek dla innowacji. W tym roku uruchamiamy kolejny tego typu program, a w pozostałych konkursach – skierowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i naukowców – kładziemy jeszcze większy nacisk na stawianie czoła konkretnym wyzwaniom technologicznym i wdrażanie wyników prac B+R w praktyce – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkursy programów krajowych, powrót „Innowacji społecznych”
W 2018 roku agencja wykonawcza MNiSW ogłosi kolejne edycje konkursów programów krajowych, m.in. programu dla młodych naukowców LIDER (ze zwiększonym do 60 mln zł budżetem) oraz kilka nowych. O wsparcie będzie można się ubiegać m.in. w 4 konkursach programów strategicznych TECHMATSTRATEG oraz GOSPOSTRATEG (po 2 konkursy), których łączny budżet wynosi 530 mln zł. NCBR, poza wspomnianym już „Liderem”, ogłosi także m.in. IV konkurs Wspólnego (z KGHM) Przedsięwzięcia CuBR, oraz nowe konkursy (z budżetami po 40 mln zł każdy) udoskonalonych: programu TANGO, czyli Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Nauki oraz „Innowacji społecznych” – programu wspierającego tworzenie konkretnych, odpowiadających na potrzeby określonych grup społecznych rozwiązań. W ramach poprzedniej edycji programu powstała m.in. prezentowana niedawno aplikacja, dzięki której osoby niewidome lub niedowidzące mogą w kinie słuchać alternatywnych ścieżek dźwiękowych, takich jak audiodeskrypcja i wersja lektorska.

Nowe programy i szerszy krąg odbiorców
Po bardzo intensywnym roku 2017, w którym NCBR zaoferował uczelniom wsparcie na poziomie ok. 2,5 mld zł, m.in. we flagowym programie „Zintegrowane Programy Uczelni” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w tym roku Centrum planuje uruchomić trzy konkursy. Jednym z nich będzie nowy, wzorowany na najlepszych na świecie praktykach w obszarze kształcenia na odległość konkurs „Kurs na MOOC”. W ramach pilotażu polskie uczelnie będą mogły się ubiegać o środki na opracowanie i umieszczenie kursów edukacyjnych na ogólnokrajowym portalu typu Massive Open Online Courses (MOOC). Będzie on dostępny nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w danej dziedzinie. NCBR uruchomi także program wspierający rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. W jego ramach ogłosi m.in. konkurs „Uniwersytet III Wieku”, który jest kontynuacją programu zainicjowanego przez MNiSW. Wesprze także inne działania uczelni w obszarze społecznej odpowiedzialności nauki.
źródło: newsrm.tv

You may also like...

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *