Na jaką pomoc mogą liczyć Kierowcy w Polsce i Europie? Porady prawne i aplikacje

Aplikacje dla Kierowców zapewniają im bezpieczeństwo w Polsce i Europie. Stworzona aplikacja jest do pobrania bezpłatnie na stronie http://tdapp.eu/. Za pomocą kliknięcia Kierowca powiadamia wszystkich najbliższych użytkowników drogi o potrzebie pomocy. Aplikacja lokalizuje kierowcę i dzięki temu nie pozostaje sam ze swoim problemem.
Informatycy wyszli naprzeciw Pracownikom za kółkiem, którzy nie czują się bezpieczni. Jednym z problemów są nielegalni imigranci. Kierowcy powinni być przeszkoleni w tym zakresie. Niechciani pasażerowie są poważnym problemem dla Kierowców jadących do Anglii, bo wciąż muszą być czujni.

Zgodnie z angielskimi regulacjami, za każdą osobę ukrytą w pojeździe, która nielegalnie przekroczy granicę, kierowca oraz przewoźnik mogą zapłacić karę w wysokości do 2 tysięcy funtów. Jak zatem zabezpieczyć swój pojazd, by nikt niepowołany nie miał do niego dostępu? Ważnym elementem podróży jest m.in. zaplanowanie postojów, by ograniczyć je do minimum, szczególnie, gdy zbliżają się do portu odprawy w kierunku Anglii.  Należy odpowiednio zabezpieczyć pojazd poprzez zamknięcie i trwałe zaplombowanie, w tym różnych schowków i kufrów bocznych przed kradzieżą.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że w pojeździe przebywa osoba nieuprawniona, kierowca powinien zawiadomić policję lub inne właściwe służby najlepiej jeszcze przed przekroczeniem granicy. Natomiast w przypadku niezachowania należytej staranności w przeciwdziałaniu nielegalnemu wtargnięciu i wykrycia przez służby celne imigranta kierowca i przewoźnik mogą zostać zobowiązani do zapłaty kary pieniężnej w wysokości do2 tysięcy funtów za każdą osobę ukrytą w pojeździe. Analiza wyników kontroli wskazuje jednak, że najczęstsze nakładane kary wynoszą 600 funtów dla kierowcy i 900 funtów dla firmy transportowej za nielegalny wwóz jednej osoby. Jeżeli natomiast działanie uczestników przewozu okaże się celowe może im grozić odpowiedzialność karna – mówi mec. Magdalena Grochowska z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Jak obniżyć wysokość kary?
Złożenie wyjaśnień może mieć wpływ na wysokość nałożonej kary. Dlatego przed otrzymaniem decyzji o jej wysokości, przewoźnik oraz kierowca otrzymują wezwanie do złożenia wyjaśnień. Należy precyzyjnie określić działania, które podjął pracodawca i kierowca, by zapobiec przedostaniu się nielegalnym imigrantom do pojazdu. Po ich złożeniu wszystkie okoliczności i dowody będą wzięte pod uwagę przez służby graniczne przy ocenie ewentualnego sprzeciwu co do nałożonej kary.

– Przedsiębiorca może odwołać się od nałożonej kary lubwnosić ojej zmniejszenie. Uzasadnieniem dla zmniejszenia kary może być trudna sytuacja finansowa wnioskującego, którą należy odpowiednio udokumentować.Posłużyć się można przykładowo rachunkiem zysków i strat za poprzedni rok obrotowy. W celach prewencyjnych zalecany jest udział w systemie akredytacji oferowanym przez brytyjskie służby graniczne. Dołączenie do tego systemu odbywa się nieodpłatnie a może mieć w przyszłości wpływ na obniżenie nałożonych kar finansowych– kontynuuje mecenas.

Propozycje działań zwalczania nielegalnej imigracji wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Najbardziej aktywne dążenia do ograniczenia tego procederu widać w Wielkiej Brytanii, jednak by w pełni go zlikwidować potrzeba jeszcze wiele czasu.
Magdalena Pytkowska

You may also like...

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *