Zanim podpiszesz umowę na zastępstwo

Ofert pracy na zastępstwo przybywa. Mamy sezon wakacyjny i poszukiwani są doradcy klienta, księgowi, pracownicy biurowi oraz  osoby do pracy na recepcji. Zanim podpiszemy umowę o pracę na zastępstwo, powinniśmy wiedzieć jakie mamy prawa i obowiązki. Ze względu na absencję pracownika pracodawca może zatrudnić nową osobę na zastępstwo – na czas określony. Pracodawca może przyjąć nową osobę, jeśli pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, rodzicielskim, wychowawczym,macierzyńskim, rodzicielskim, bezpłatnym lub na zwolnieniu chorobowym.

BHP – pracodawca musi zorganizować szkolenie BHP dla pracownika szkolenia BHP. Nie ma znaczenia ile czasu będzie pracował w firmie.

Czas pracy  – należy wszystkie warunki pracy zapisać w umowie. Pracownik może pracować tylko 8 godzin na dobę, tak mówi kodeks  pracy.

Dane w umowie –  muszą być ujęte wszystkie dane: osobowe, urzędu skarbowego i numer konta.

Elementy umowy – powinno znaleźć się oznaczenie stron umowy, jej rodzaj, data zawarcia oraz sprecyzowane warunki pracy i płacy.

Formalny stan –  po nowelizacji w 2016 roku umowa na zastępstwo już formalnie nie istnieje, została zastąpiona umową o pracę na czas określony. Umowa na zastępstwo nawet gdy ustawodawca inaczej ją nazywa, musi zachować swoją specyfikę. Termin zakończenia współpracy na zastępstwie jest datą powrotu pracownika, który przebywa na urlopie czy zwolnieniu lekarskim.

Grafik – przed podpisaniem umowy, pracownik musi wiedzieć w jakich godzinach będzie pracował. Zazwyczaj w każdej firmie jest ustalany grafik.

Informacja – pracownik ma prawo poznać zasady współpracy podczas rozmowy rekrutacyjnej. Pracownik na zastępstwo jest ważnym członkiem zespołu, gdyż odciąża go w trudnym urlopowym czasie.

Konkretna data – nie zawsze pracownik na zastępstwo zna datę końca umowy z powodu przedłużającej się choroby etatowego pracownika. W takiej sytuacji, w umowie na zastępstwo można wpisać, że stosunek pracy zostaje zawarty na czas nieobecności zastępowanego pracownika.

Lista obowiązków i praw wynika z prawa pracy oraz wewnętrznych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą.

Miejsce wykonywania pracy – powinno być wskazane w umowie na zastępstwo.

Nielimitowana liczba umów na zastępstwo – przepisy dopuszczają możliwość zawarcia nielimitowanej liczby umów na zastępstwo na nielimitowany okres. Oznacza to, że jeżeli pracownik nie wróci w zapowiadanym terminie, to można podpisać kolejną umowę z zastępcą.

Oferty pracy – z reguły poszukiwani są księgowi, pracownicy biurowi, osoby do pracy na recepcji, doradcy klienta oraz handlowcy. Wysyp ofert obserwowany jest w serwisach rekrutacyjnych tuż przed wakacjami.

Płaca – wysokość wynagrodzenia powinna być określona w umowie o pracę.

Rodzaj pracy – osoba zastępująca pracownika powinna być zatrudniona na takim samym stanowisku jak pracownik zastępowany oraz wykonywać taki sam rodzaj pracy.

Składki ZUS – są odprowadzane w czasie trwania umowy.

Taryfa ulgowa – nie można jej oczekiwać. Pracodawcy inwestują w pracownika, aby nie ucierpiały usługi oferowane przez firmę np. w okresie urlopowym.

Urlop – na umowie na zastępstwo pracownik ma prawo do urlopu. „Pracownikowi należy się: 20 dni- jeśli jest zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni- jeśli jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Co ważne, przy pierwszej pracy w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia, urlop naliczany jest proporcjonalnie.” – przypomina Aleksandra Pocheć, ekspertka serwisu rekrutacyjnego Monster Polska

Wypowiedzenie – trwa tyle samo, co w przypadku umów na czas nieokreślony i wynosi odpowiednio: 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc – dla osoby zatrudnionej co najmniej przez 6 miesięcy, 3 miesiące – gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata.

Zwolnienie – strony umowy mają możliwość rozwiązania umowy o pracę na zastępstwo przed powrotem do pracy zastępowanego pracownika. „Przepisy pozwalają na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia z winy pracownika lub pracodawcy, przed końcem umowy poprzez złożenie wypowiedzenia.” – opowiada Aleksandra Pocheć, ekspertka serwisu rekrutacyjnego Monster Polska.
źródło: newsrm.tv

You may also like...

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *