O leczeniu erotomanii

Nie mam kwalifikacji do stawiania diagnoz ani do leczenia erotomanii. To, co tu piszę, jest jedynie dzieleniem się doświadczeniem z…