Jak przeżyć Mszę św. z Jezusem?

Pozostawione zapiski Alicji Lenczewskiej (emerytowanej  nauczycielki),zostały przebadane przez komisję teologiczną i uznane za zgodne z nauczaniem Kościoła. Oto orędzie Pana…