Czy znamy historię Różańca św.?

Matka Boża powiedziała: znajdziecie mnie w Różańcu. matka-boza-rozancowaMaryja w objawieniach w Lourdes, Fatimie oraz polskim Gietrzwałdzie wzywała do odmawiania Różańca. Nie ma takiej rzeczy, której nie moglibyśmy załatwić, wyprosić za pomocą Różańca. Wiemy, że jest to najskuteczniejsza Modlitwa, której boi się szatan. Czy znamy jednak Jego historię?
Nazwa „Różaniec” wywodzi się ze średniowiecza i nosiła nazwę „wieniec róż”. Początek dał Pan Jezus, który nauczył nas modlitwy „Ojcze nasz”. Zakonnicy od wieków wielokrotnie ją powtarzali. W XI wieku codziennie odmawiali 150 razy „Ojcze nasz” (na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa proszono Maryję o wstawiennictwo. W XII w. w Kościele odmawiano pozdrowienie, które wypowiedział Archanioł Gabriel do Maryi podczas Zwiastowania. Dodano także słowa, którymi Elżbieta przywitała Matkę Bożą podczas nawiedzenia. Pius V w 1566 r. zatwierdził „Zdrowaś Maryjo”. Do modlitwy „Ojcze Nasz” dodano „Zdrowaś Maryjo” i to był początek Różańca.

Matka Boża objawiła się św. Dominikowi, w 1213 r. i nakazała sw-dominikrozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Różaniec był skuteczną bronią dla św. Dominika w walce z albingensami (heretykami).  Kiedy Dominik nie mógł poradzić sobie z poganami ukazała się Maryja i nakazała, żeby głoszone kazania połączył z Psałterzem Maryi; 15 Ojcze Nasz i 150 Zdrowaś Maryjo. Św. Dominik tak właśnie uczynił. Swoje nauki przeplatał modlitwą różańcową. Rozważał wówczas wydarzenia z życia Maryi i Jezusa w modlitwie różańcowej.

W średniowieczu stworzony świat traktowano jak księgę o Bogu. Do natury podchodzono duchowo. Dużą wagę przywiązywano do kwiatów, którymi obdarowywano Boga i bliskich, gdyż dawano je z miłości. Modlitwy traktowano jak duchowe kwiaty i w związku z tym modlitwa różańcowa była niczym innym jak dawaniem Matce Przenajświętszej róż. Dlatego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż – różańcem. Cystersi w XIV w. chcąc objąć w modlitwie życie Chrystusa, wprowadzili fragmenty wypowiadane po imieniu Jezus.

Enrico Kalkar, kar-tuz z Kolonii w połowie XIV w. wprowadził Ojcze nasz przed każdą dziesiątką Zdrowaś Maryjo. Ten sposób odmawianie różańca szybko rozpowszechniło się w całej Europie.
W Kartuzji (w Trewirze) na początku XV wieku Dominik Helion ( Dominik z Prus lub inaczej Dominik z Trewiru) opracował różaniec, do którego dodał pięćdziesiąt ułożonych przez siebie formuł odnoszących się do wydarzeń związanych z życiem Jezusa Chrystusa. Formuły dodawał po każdym odmawianym Zdrowaś Maryjo – po słowach „błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus”.
Podobnie jak w propozycji Enrica Kalkara, wezwania Dominika z Prus były podzielone w grupy po dziesięć, przy czym każdą grupę poprzedzało Ojcze nasz.

W XV dominikanin Alamusow a la ostatecznie ustalił: 150 „Zdrowaś Maryjo (jak 150 psalmów) i podzielił na dziesiątki, a przeplótł modlitwą „Ojcze nasz” Założył pierwsze bractwo różańcowe. W XV w. zakon dominikański rozpowszechnił modlitwę różańcową tak, że była znana w całym Kościele.

Najważniejsza Modlitwa Kościoła
Kościół błyskawicznie zorientował się, że modlitwa jest silną bronią w walce z wrogami wiary. W 1571 r. Różaniec był mieczem w bitwie morskiej pod Lepanto. Był to czas, kiedy muzułmanie chcieli narzucić islam światu. Europa była wówczas zagrożona atakami muzułmanów. Kalif Oman zdobył Jerozolimę i zamierzał światu narzucić swoją religię – islam. W VIII w. muzułmanie opanowali Afrykę Północną i Hiszpanię. Stworzyli imperium i zbudowali ogromną flotę, dzięki której planowali przejąć chrześcijańskie porty śródziemnomorskie – zająć Rzym i Europę.

178px-el_greco_050-piusvNa stolicy Piotrowej zasiadał wówczas papież Pius V (dominikanin). Z gorącym apelem zwrócił się do chrześcijan,żeby  zaczęli odmawiać modlitwę różańcową. W decydującej bitwie morskiej pod Lepanto 7 października 1571 r. podczas walki floty chrześcijańskiej i tureckiej nastąpiła nieoczekiwana zmiana pogody, zmienny wiatr przyczynił się do porażki tureckich wojsk. Położyło to kres inwazji muzułmanów na Europę. Wenecjanie wybudowali dziękczynną kaplicę i umieścili napis, w j. polskim oznaczał: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo”. W podziękowaniu Maryi za zwycięstwo papież Pius V ustanowił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

Natomiast papież Klemens XI po odniesieniu zwycięstwa w 1716 r.191px-pope_clement_xii_portrait nad Turkami pod Belgradem, święto Matki Bożej Rożańcowej rozszerzył na cały Kościół. Leon XIII w 1885 r. polecił, by Różaniec był odmawiany przez cały październik, dodał też do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Królowo różańca świętego módl się za nami”.

Dzięki modlitwie różańcowej w Hiroszimie i Nagasaki zostało ocalonych kilkanaście osób. Pół roku atakiem USA w ww miastach zjawiło się dwóch mężczyzn, którzy przed trzema milionami chrześcijan głosili konieczność pokuty, odmawiania Różańca i nawrócenia jako jedynego ratunku przed nadchodzącym nieszczęściem. Przekonywali do odmawiania Różańca, przyjmowania sakramentów, życia w łasce uświęcającej i konieczności trzymania w domu gromnicy oraz wody święconej. Po ataku USA na Hiroszimę i Nagasaki nie uległy zniszczeniu jedynie dwa budynki, w których łącznie było 30 osób. Tylko oni przeżyli.
Ciekawostką jest to, że domy, podwórka i otaczająca zieleń pozostały nienaruszone. Nawet specjaliści armii USA uznali, że to po ludzku niemożliwe i musiała tam zadziałać jakaś nadzwyczajna siła.
Osoby, które ocalały opowiadały, że w noc przed bombardowaniem usłyszeli puknie do drzwi. Ukazał im się Anioł i zaprowadził do domu rodziny oddanej Matce Bożej i wypełniającej polecenie Maryi, by przez sześć miesięcy odmawiano Różaniec. Jeden z ocalałych został księdzem – ks. Hubert Schiffler.

Inne cuda modlitwy różańcowej
chrystus-krolW czasie II wojny światowej Portugalczycy pamiętali objawienia w Fatimie i dlatego wierni Matce Bożej nie ucierpieli. Różaniec znany był także na Filipinach. Dyktator F. Marcos w latach 80. XX w. po rozwiązaniu parlamentu rozpoczął aresztowania. Ludzie buntowali się i wielu odmówiło mu posłuszeństwa. Sami jednak nic nie mogli zrobić. O pomoc zwrócili się do kard. J. Sina- prymasa Filipin. Kapłan zamknął się w swojej kapicy i modlił się przez 1,5 godziny, a następnie przez radio katolickie wezwał ludzi, żeby wyszli na ulicę i bronili przyjaciół. Tak też Filipińczycy uczynili. W przeciągu kilku godzin w Alei Objawienia pojawiło się dwa miliony ludzi. Całe rodziny z Różańcami w ręku stawiły się na wezwanie Kardynała. Wojsko skierowało czołgi na tłum. Wierni głośno odmawiali Różaniec i nie ustawali w modlitwie. Stał się cud. W pewnym momencie czołgi przystanęły i żołnierze przyłączyli się do wiernych. Kiedy rozkazano rozpędzić tłumu z użyciem gazu, stał się kolejny cud, gdyż wiatr zmienił kierunek i ci, którzy go użyli zaczęli kaszleć i uciekać. 22-25 lutego 1986 r. w Manili – stolicy Filipin ( w Alei Objawienia się Świętych) miała miejsce pokojowa rewolucja, a dzięki modlitwie różańcowej pokonano dyktatora.jan_pawel_ii-31

Różaniec jest skuteczną modlitwą. Codziennie wiele osób zaświadcza o cudach jakie wydarzyły się w ich życiu. Papież Jan Paweł II tak mówił o Królowej Różańca Świętego: „Zawsze mogłem na nią liczyć, szczególnie w momentach trudnych bardzo jej potrzebuję i nadal was o nią proszę”.
arka

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *