Jak zapewnić ciągłość finansowa przedsiębiorstwa w czasie pandemii

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z dużym ryzykiem i wymaga bardzo solidnego przygotowania się do prowadzenia działań bez względu na to czy działamy w kraju czy za granicą. Bardzo istotnym jest sposób, w jaki zarządzamy naszym biznesem, gdyż sprawne zarządzanie decyduje o naszym statusie jako przedsiębiorcy spośród grona konkurencyjnych przedsiębiorców. Obecna sytuacja związana z występowaniem pandemii na całym świecie sprawiła, że problem odpowiedniego prowadzenia działalności stał się jeszcze bardziej priorytetowy i wielu przedsiębiorców w tym czasie podejmuje często inne niż dotychczas działania zmierzające do utrzymania się w swojej branży a tym samym do utrzymania ciągłości finansowej swojego przedsiębiorstwa. Jak utrzymać ciągłość działania, ciągłość swoich finansów i mimo trudnej sytuacji epidemicznej osiągać zamierzone zyski, jakie podjąć skuteczne kroki, by w obecnej sytuacji pozostać na rynku – o tym przeczytasz poniżej!

Dbałość o płynność finansową przedsiębiorstw

Odkąd możemy zaobserwować pogorszenie globalnej gospodarki w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, czyli od lutego bieżącego roku, wiele firm określa swoją kondycję jako gorszą niż w stosunku do roku ubiegłego.  Najbardziej ucierpiały małe i średnie przedsiębiorstwa a wiele niestety nie sprostało zmianom na rynku i zniknęło ze świata biznesu.

Co robić, by utrzymać się na tym samym lub podobnym poziomie wśród konkurencji? Co robić, by utrzymać ciągłości działań biznesowych, by utrzymać bezpieczeństwo finansowe na stałym poziomie – poznaj sprawdzone i skuteczne rozwiązania.

  • Elastyczność w zarządzaniu

Wiele przedsiębiorstw znalazło inne niż dotychczas rozwiązania na utrzymanie sprzedaży na porównywalnym sprzed epidemii poziomie – np. sprzedaż internetowa, sprzedaż posiłków z dowozem, zmiana na pracę zdalną.

  • Redukcja kosztów – zmiany stosunków prawnych

Tarcza antykryzysowa wprowadziła wiele zmian, w tym również prawnych – wiele przedsiębiorstw skorzystało z ulg, jak chociażby możliwość przesunięcia płatności zaliczek na podatek dochodowy pobranych od wynagrodzeń pracowników, możliwość ubiegania się o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty lub nawet umorzenia zapłaty zaległości wraz z odsetkami, lub chociażby firmy miały możliwość dofinansowania 50 % wartości składek ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających między 10 a 49 pracowników, czy możliwość odroczenia terminu płatności składek ZUS, bez opłaty prolongacyjnej.

Pracodawcy mogli też korzystać z dofinansowania wynagrodzenia w przypadku przestoju ekonomicznego, czy dofinansowania wynagrodzenia w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy lub dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

  • Stosunki z kontrahentami

 Przedsiębiorcy, dla których obecna sytuacja stanowi istotne zagrożenie utraty płynności finansowej, powinni dokonać przeglądu postanowień umów handlowych oraz innych istotnych kontraktów.

Przedsiębiorca, obawiający się utraty płynności finansowej, może być zainteresowany doprowadzeniem w drodze negocjacji do zmiany terminu wykonania zobowiązania (odroczeniem), zmniejszeniem (chociażby czasowym) jego wartości, czy rozłożeniem świadczenia na raty. Z kolei przedsiębiorca mający wątpliwości odnośnie do możliwości wywiązywania się z zobowiązania przez drugą stronę kontraktu może być zainteresowany uzyskaniem dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności – tzw. ubezpieczenie należności lub skorzystać z faktoringu.

Mając na uwadze powyższe cele, warto rozpocząć dialog z kontrahentami, być gotowym na wzajemne ustępstwa, uwzględniając interes wszystkich stron, jeśli dzięki temu będzie można kontynuować zgodną współpracę po okresie zagrożenia epidemią.

  • Sprawdzanie kontrahentów

Przed podpisaniem umowy czy przyjęciem dużego zlecenia wskazane jest dokładne sprawdzenie kontrahenta. W przypadku regularnych kontrahentów wystarczy sprawdzić wpis do CEIDG lub KRS, potwierdzić, że firma ma siedzibę pod wskazanym adresem, zapoznać się z opiniami w Internecie etc. Jeśli pojawią się wątpliwości oraz przy naprawdę strategicznych umowach, które mogą zaważyć na przyszłości przedsiębiorstwa, warto jest, sprawdzać bardziej dogłębnie firmy np. w rejestrach dłużników jak Krajowy Rejestr Długów BIG SA. To prosty i szybki proces, całkowicie odbywający się online.

Możemy takie działania zlecić grupie specjalistów, którzy w naszym imieniu sprawdzą naszych kontrahentów na podstawie informacji gospodarczej – sprawdź szczegóły tutaj.

Podczas swojego wywiadu specjaliści pomogą uzyskać wiedzę o zupełnie nowych partnerach handlowych lub podmiotach z krótką historią współpracy, a także okresowo monitorować kondycję dobrze znanych dostawców, którzy zyskali zaufanie przedsiębiorcy.

  • Dobrze skonstruowana umowa

Sama umowa nie zapewni terminowej spłaty, ale jeśli będzie dobrze skonstruowana, jej zapisy pomogą w dochodzeniu płatności. Umowa z kontrahentem powinna zawierać: wartość zlecenia, zakres zleconych prac czy czynności, formę zapłaty należności, datę zapłaty, konsekwencje nieterminowej spłaty faktury np. nałożenie odsetek, a także rodzaj dokumentów stanowiących potwierdzenie odebrania zlecenia np. faktura.  

  • Zewnętrzne źródła finansowania

Tradycyjnym i najbardziej popularnym źródłem finansowania przedsiębiorstw jest kredyt. Dzięki niemu, firma zyskuje dodatkowy zastrzyk gotówki, który może przeznaczyć na wyznaczone cele. Zarówno kredyt obrotowy, wykorzystywany na regulowanie bieżących wydatków, jak i inwestycyjny, który umożliwia długofalowy rozwój, jest sposobem na rozbudowę biznesu.

Otrzymanie dodatkowego kapitału nie ogranicza się jedynie do pozyskania pieniądza. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z innej formy finansowania, jaką jest leasing tj. rodzaj wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. W tej formie finansowania przedsiębiorstwa, firma leasingowa oddaje przedsiębiorcy daną rzecz w użytkowanie w zamian za wcześniej ustaloną opłatę, uiszczaną w ujęciu np. miesięcznym. Przedmiotem leasingu mogą być nieruchomości, grunty jak i rzeczy ruchome, czyli sprzęt, flota samochodowa.

  • Skuteczna windykacja zobowiązań

Skuteczna ściągalność zobowiązań od kontrahentów jest bardzo ważnym elementem finansów każdej firmy.

Warto rozpocząć współpracę z zespołem profesjonalistów w tej dziedzinie, która wspomoże szybko i bezpiecznie odzyskać zaległe należności oraz bezpieczniej zawierać nowe kontrakt.

Specjaliści w dziedzinie windykacji pomogą w stworzeniu szeregu skutecznych działań, strategii, które pomogą odzyskać nasze należności- zdobędą niezbędne informacje o dłużnikach, będą negocjować w naszym imieniu warunki spłaty zobowiązań, będą nas reprezentować w rozmowach z prawnikami, pomogą ściągnąć dług – dzięki temu będziemy mogli nadal zarządzać naszą firmą a działania finansowe, windykacja będą pod opieką specjalistów – prawników, windykatorów, ubezpieczycieli – unikniemy w ten sposób dodatkowych stresów.

Podsumowanie

Zarządzanie firmą nie jest proste -utrzymanie płynności finansowej stanowi nie lada wyzwanie. Na finanse firmy wpływ ma bowiem nie tylko rodzaj sprzedawanego produkty czy usługi, ale także szereg czynników zewnętrznych, w tym rzetelność i szybkość spłaty zobowiązań przez kontrahentów.

By pozostać na rynku przedsiębiorców i nie ucierpieć wskutek pandemii, warto dokładnie przyjrzeć się swoim zasobom finansowym, zweryfikować elementy, dzięki którym utrzymamy stopień zatrudnienia, przesunąć płatności na inny, dogodniejszy termin, przyjrzeć się dokładnie naszym partnerom handlowym lub zwrócić się o pomoc na dodatkowe środki do instytucji finansowych, lub zabezpieczyć swoje dochody poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi firmami finansowymi i windykacyjnymi.