Jak i o czym rozmawiać z Jezusem?

Jezus jest naszym przyjacielem i chciałby być tak traktowany przez każdego człowieka. Uwielbiajmy więc Pana za Jego miłość, dobroć i…

Zwiastowanie Maryi łatwe czy trudne?

Boleści Maryi Maryja żyła w trudnych czasach. Życie było utrudnione nie tylko pod względem technologicznym, ale także kulturowym. Ludzie nie…

O miłości Boga do człowieka

Pierwszym przejawem miłości Boga do człowieka jest stworzenie świata. A dzieło stworzenia osiąga swój szczyt w dziele Odkupienia. Jak to…