Konanie Jezusa w Ogrodzie Getsemani

„Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” Odwieczna Miłość, która zadaje Mu nieustającą Mękę Zaczerpnięta z książki Luizy Piccarrety: Wszystko jest…