Cuda Maryi w Rzymie – obrazy w kościołach ożywiły się – inwazja Napoleona na świątynie

Matka Boża na obrazach poruszała oczami, war­ga­mi, płakała. Na­li­czo­no 101 ta­kich ob­ra­zów. Zobacz cud, któ­ry był wi­dzia­ny przez przeszło 50 000 osób. Latem 1796 r. francuskie woj­ska, pod wodzą Napoleona Bo­na­par­te, przy­go­to­wy­wa­ły się do inwazji na państwo kościelne i do zajęcia Rzymu. Z niezwykle bogatej dokumentacji, prze­cho­wy­wa­nej w archiwum Kurii...