Homoseksualizm – czym jest i jak z niego wyjść?

Niemoralność czynów ho­mo­sek­su­al­nych Jezus mówi nam, że każde po­za­mał­żeń­skie i przedmałżeńskie współ­ży­cie seksualne jest poważnym na­ru­sze­niem cnoty czystości. Odnosi się…