News will be here

Rzeszów – nowe plany na terenie „Rzeszów-Dworzysko”

21 lipca br Rada Miasta Rzeszowa będzie obradować nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”, prowadzonego przez samorząd powiatu rzeszowskiego. Zmiana jest związana z planowaną przez Starostwo w na tym obszarze, milionową inwestycją.
Nowa inwestycja zostanie wybudowana na obszarze o powierzchni ponad 7 ha. Trwają już zaawansowane rozmowy między Starostwem Powiatowym w Rzeszowie a inwestorem – firmą produkcyjną.

O skali przedsięwzięcia świadczy chociażby fakt, że inwestor zamierza zatrudnić na „Dworzysku” 380 osób i wybudować tutaj obiekt o powierzchni 35 tys. mkw. Jak mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski, jest to dla mieszkańców powiatu doskonała wiadomość, bo powstaną nowe miejsca pracy i nowe technologie, które wzbogacą gospodarczą ofertę regionu.

Inwestycja za 300 mln zł. w Rzeszowie
Waldemar Pijar, sekretarz Powiatu Rzeszowskiego, główny koordynator projektu PNT „Rzeszów – Dworzysko”, mówi: Szacujemy, że kwota tej inwestycji może wynieść nawet 200 – 300 milionów zł. Inwestor chce wybudować w tym miejscu dużą halę produkcyjną, która stanęłaby na dwóch działkach obecnie przedzielonych drogą dojazdową. W związku z tym konieczne jest usunięcie z planu tej drogi i scalenie obu działek w jeden teren. W najbliższy wtorek – 21 lipca br. odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Rzeszowa, podczas której będzie rozpatrywany projekt dotyczący zmiany planu zagospodarowania tego terenu.
Nowa inwestycja na powstać w północno-zachodniej części osiedla Miłocin.

Celem zmiany planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniających nowe potrzeby i uwarunkowania dla terenów inwestycyjnych. Ta
zmiana znacznie poprawi warunki inwestowania na tym obszarze poprzez zwiększenie powierzchni terenu możliwego do zabudowy, a także będzie dostosowana do potrzeb technologicznych przewidzianej dla nowej inwestycji produkcyjnej – mówi Krzysztof Jarosz, dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Piotr Wróbel