News will be here

Motywacja i pozytywne myślenie w obecnych czasach

Warunki, w jakich ostatnio realizujemy się zawodowo, zmieniły się i to znacznie. Dotychczasowy sposób działania, przestał funkcjonować. Odczuwają to zarówno pracownicy, jak i kadra zarządzająca. Nowe realia wymuszają planowanie zadań i zarządzanie zespołami, nowymi sposobami. Nowa sytuacja społeczna wpłynęła negatywnie także na poziom motywacji pracowników.

Najważniejszy jest optymizm
Zdaniem ekspertów, jedną z podstawowych zasad budowania motywacji, jest zachowanie optymistycznej postawy. Dla optymistów niepowodzenia czy też przeciwności losu jako chwilowe. Są źródłem ich rozwoju na drodze, w myśl powiedzenia: człowiek uczy się na błędach. Optymizm to także elastyczność i aktywna postawa. Przystosowanie się do nowych warunków oraz wyznaczenie nowych i realnych celów, pozwoli na odniesienie sukcesu.

Jak zachować pozytywne myślenie w obecnej sytuacji?
Filozofia Kaizen jest dobrym przykładem postępowania w trudnych sytuacjach. Wywodzi się z japońskiego przemysłu motoryzacyjnego.  Zawarty w niej sposób myślenia, wpływa na wzrost produktywności, poprawę wydajności, optymalizacje działań pracowników oraz eliminację marnotrawstwa. Najmniejszy nawet krok przybliża do sukcesu. Są do tego potrzebne cechy jak np.: pracowitość i dążenie do doskonałości oraz zaangażowanie. Zespoły muszą być wspierane przez świadomego lidera.Sprawdzi się działanie zgodnie z mottem: „Przeszłości nie zmienisz, ale możesz zmienić jej postrzeganie i kreować przyszłość jakiej pragniesz. A ja pokażę Ci jak, bo „Jak siedzisz w słoiku to nie widzisz etykiety.”

Podstawa motywacji
Definicji motywacji jest wiele, ale najbardziej cenię definicję prof. W. Łukaszewskiego, który przyjmuje ją za zbiór mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działania. To określenie sprowadza się do kilku ważnych kwestii, branych pod uwagę przy uruchamianiu nowych projektów czy pomysłów, jak np. rzucę palenie, schudnę, nauczę się nowego języka, itd. Oprócz skupienia się na tych czterech elementach warto skupić również na tym, aby postawiony cel został zrealizowany w sposób dopasowany do mocnych stron, talentów, rytmu biologicznego, sytuacji prywatnej, zawodowej i środowiska.

Poza tym należy przyjrzeć się motywatorom, a przynajmniej tym najważniejszym, które przytacza Daniel H. Pink w książce „Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację”:
– autonomia, czyli możliwość wykonania zadania po swojemu
– jasny cel, czyli świadomość tego, jak ten cel przekłada się na realizację moich mniejszych, wewnętrznych celów i cele firmy, a nawet świat. Czy jest to ekologiczne, czy budujemy coś nowego, coś co może zaoszczędzi dóbr, czy coś chronimy?
– rozwój kompetencji, czyli inaczej dążenie do mistrzostwa, ale w takiej dziedzinie, która jest dla mnie pasją, która mnie naprawdę interesuje.

Odpowiednie planowanie
Podstawą zachowania wysokiego poziomu motywacji jest odpowiednie planowanie połączone z wyobrażeniem sobie całego procesu realizacji celu. To podtrzymuje naszą motywację. Planowanie i zobrazowanie sobie procesu pozwala nam z jednej strony wykluczyć zbędne dystraktory, które nas odciągają od realizacji celu, a z drugiej przemyśleć, to co nas w osiągnięciu celu może wspierać. Pod uwagę należy brać również to, że na wszelki wypadek warto przygotować plan B. Realizacja celów powinna odbyć się podczas tzw. górki energetycznej, czyli zgodnie z naszym rytmem wydajności energetycznej. Jeśli możemy sobie pozwolić na to podczas pracy zdalnej, zadania wymagające skupienia pozostawmy na pory dnia, w których czujemy się najbardziej efektywni. Ważna jest również lista zadań LRN, którą warto robić każdego dnia wieczorem, żeby być przygotowanym na kolejny dzień.
Inga Ryfka