News will be here

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

jak odliczyć ulgę na fotowoltaikę

Powoli zbliża się koniec roku, który  związany jest z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wśród ulg, z których korzystamy, znajduje się także ulga termomodernizacyjna. Pozwala ona osobom posiadającym nowe instalacje fotowoltaiczne na odliczenie w PIT aż do 53 tys. zł. 
Wysokość ulgi uzależniona jest od kosztu instalacji i przedziału skali podatkowej, w której znajduje się dany płatnik. Ulga przysługuje  podatnikom rozliczającym się według skali i płacącym podatek liniowy czy ryczałt.

Czym jest ulga termomodernizacyjna i jak działa?
Ulga ta polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np. instalacji fotowoltaicznej) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym .- W konsekwencji, skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej umożliwia zapłatę niższego podatku dochodowego – o kilka, a przypadku rozliczających się według 32-procentowej składki – nawet o kilkanaście tysięcy złotych- mówi Marcin Pieczora, prezes Sunday Polska.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje płatnikowi, który jest właścicielem czy też współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na którym w tym roku zamontowano nową instalację fotowoltaiczną. Aby z niej skorzystać, należy posiadać dokumenty (faktury) potwierdzające wydatki na ten cel – na podstawie ich wysokości ustalana jest kwota zwrotu z tytułu ulgi.

Ulga dotyczy każdego podatnika z osobna, więc jeśli podatnicy pozostający w związku małżeńskim mają wspólnotę majątkową, wysokość zwrotu wzrasta do 106 tys. zł. Jeśli jednak podatnik korzystał z programu „Mój Prąd” i uzyskał dofinansowanie do instalacji, powinien pomniejszyć jej koszt o kwotę uzyskaną z Programu „Mój Prąd” (5 tys. zł).

Dlaczego warto skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
Poziom dopłat i dofinansowań związanych z uruchomieniem własnej instalacji fotowoltaicznej jest obecnie wyjątkowo wysoki, a istniejąca od 2019 r.ulga termomodernizacyjna to jedna z najpopularniejszych dróg uzyskania zwrotu nakładów na fotowoltaikę- mówi Marcin Pieczora. Technologia fotowoltaiczna opłaca się jednak niezależnie od dofinansowań: energia ze słońca jest powszechnie dostępna i darmowa, pracuje o każdej porze roku, a instalacje fotowoltaiczne funkcjonują bez usterek przez dziesięciolecia.

Sunday Polska oferuje pomoc i doradztwo, nie tylko w przypadku uzyskania 5 000 zł z Programu „Mój Prąd” (tegoroczny nabór wniosków trwa do 18 grudnia), ale także w przypadku uzyskania ulgi termomodernizacyjnej po zakupie instalacji fotowoltaicznej.
Karolina Szapiro