News will be here

Zgłoś swój pomysł do konkursu i zdobądź nagrodę Dysona!

konkurs Jamesa Dysona w Polsce_nagrody pieniężne

Od 17 marca można rejestrować zgłoszenia do tegorocznej, pierwszej w Polsce – edycji konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona.
Do wygrania jest:
• 10 000 zł dla zwycięzcy krajowego;
• 25 000 zł dla dwóch wicemistrzów międzynarodowych;
• 152 000 zł dla zwycięzcy zrównoważonego rozwoju;
• 152 000 zł dla zwycięzcy międzynarodowego (oraz 25 000 zł dla uczelni zwycięzcy).
W 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim, zostaną przyznane dwie międzynarodowe nagrody w wysokości 152 000 złotych każda –  Międzynarodowa Nagroda w kategorii Zrównoważony Rozwój i Główna Międzynarodowa Nagroda. Wcześniej jednak na etapie krajowym, przyznana zostanie Nagroda Krajowa dla zwycięzcy na poziomie lokalnym – 10 000 złotych oraz dwa wyróżnienia. Projekt odznaczony Nagrodą Krajową przejdzie do międzynarodowych etapów konkursu. Jury składające się z przedstawicieli świata nauki i technologii, wybierać będzie zwycięzców. Członkami polskiego jury w tej edycji są:
• Dr Tomasz Łuczyński – absolwent Politechniki Warszawskiej (inż.) i Jacobs University Bremen (MSc, PhD). Obecnie ResearchFellow w Heriot-Watt University w Edynburgu. Zawodowo rozwija systemy percepcji dla robotów podwodnych, umożliwiające im lepsze „zrozumienie” otoczenia;
• Przemysław Pająk – założyciel i redaktor naczelny Spider’s Web (spidersweb.pl) – największego serwisu technologicznego w Polsce, odwiedzanego przez ponad 5 mln ludzi miesięcznie. Ekspert telewizyjny, uwzględniony w zestawieniu New Europe 100 na wiodących przedsiębiorców z tzw. nowej Europy poniżej 40 roku życia.
• Tomasz Rożek – doktor fizyki, popularny twórca internetowy, znany dziennikarz popularnonaukowy i popularyzator nauki. Autor kanału/podcastu/bloga Nauka. To lubię i „Nauka. To Lubię Junior”. Autor i prowadzący programów radiowych i telewizyjnych;

Najlepsze wynalazki są często najprostszymi, w sprytny i inteligentny sposób rozwiązują rzeczywiste problemy.

Skonstruuj coś, co rozwiąże jakiś problem. Punktem wyjścia może być coś irytującego, z czym borykamy się na co dzień lub też problem na skalę światową. Ważne jest to, by rozwiązanie problemu było skuteczne i dobrze przemyślane.

Przebieg konkursu Dysona
Najpierw zgłoszone projekty są oceniane na poziomie krajowym przez niezależne jury. W każdym kraju biorącym udział w konkursie zostaje wyłoniony jeden projekt zwycięski i dwa wyróżnione. Spośród zwycięzców krajowych zespół inżynierów firmy Dyson dokonuje selekcji 20 zgłoszeń, które przejdą do ścisłego finału. Sir James Dyson osobiście rozpatruje te 20 zgłoszeń, a następnie przyznaje Główną Międzynarodową Nagrodęoraz wyróżnienia na poziomie międzynarodowym, jak również Międzynarodową Nagrodę w kategorii Zrównoważony Rozwój.

Nagrody
• Autor(ka) projektu, który zwycięży w kategorii międzynarodowej, otrzymuje nagrodę w wysokości 152 000 zł, a jego/jej uczelnia – dodatkowe 25 000 zł.
• Autor(ka) projektu, który zwycięży w kategorii Zrównoważony Rozwój, otrzymuje nagrodę w wysokości 152 000 zł.
• Autorzy dwóch projektów wyróżnionych na poziomie międzynarodowym otrzymują po 25 000 zł.
• Autorzy projektów, które zwyciężą na poziomie krajowym, otrzymują po 10 000 zł.

Nagroda w kategorii Zrównoważony Rozwój
W 2020 r. do konkursu została wprowadzona nowa, dodatkowa nagroda, mająca uhonorować wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Laureat Międzynarodowej Nagrody w kategorii Zrównoważony Rozwój jest wybierany przez sir Jamesa Dysona spośród 20 finałowych projektów. Szanse na takie wyróżnienie mają wynalazcy, którzy zwrócili szczególną uwagę na to, by ich projekt realizował ideę zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do rozwiązania wybranego problemu. Może tu chodzić o rodzaj wykorzystanych materiałów, proces projektowania, metody produkcji lub też charakter samego problemu.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: godz. 00:00 (czasu pacyficznego) 30 czerwca 2021.

Jak zgłosić swój projekt do konkursu Dysona?
Kandydaci zgłaszają swoje projekty za pomocą formularza internetowego zamieszczonego na stronie Nagrody Jamesa Dysona.

Uczestnicy powinni opisać, jak działa ich wynalazek i jak przebiegał proces jego rozwoju. Najlepsze zgłoszenia to takie, które rozwiązują rzeczywisty problem, są jasno objaśnione, opisują krok po kroku przebieg prac nad projektem, zawierają dowody na istnienie prototypu i są uzupełnione zdjęciami oraz krótkim filmem.

Wszyscy jurorzy będą brali pod uwagę ograniczone możliwości tworzenia prototypów i rozwoju produktu wynikające z pandemii COVID-19.

W 2021 r. konkurs po raz pierwszy odbędzie się w Polsce
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają lub w przeciągu ostatnich czterech lat przynajmniej przez jeden semestr posiadały status studenta studiów I lub II stopnia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem. Studia te muszą być prowadzone przez uczelnię wyższą znajdującą się w kraju lub regionie, gdzie odbywa się konkurs o Nagrodę Jamesa Dysona.

Zgłoszenia może także dokonać zespół, pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie posiadają lub w przeciągu ostatnich czterech lat przynajmniej przez jeden semestr posiadały status studenta studiów I lub II stopnia na uczelni wyższej znajdującej się w kraju lub regionie, gdzie odbywa się konkurs. W przypadku przynajmniej jednego z członków zespołu muszą to być studia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w FAQ zamieszczonym na oficjalnej stronie konkursu https://www.jamesdysonaward.org/pl-PL/
Julia Wankiewicz