News will be here

Jezus skazany na śmierć krzyżową, przez ludzką zawiść

Dlaczego Jezus cierpiał i umarł za czlowiieka?

Z Ewangelii wiemy, że głównym powodem skazania Jezusa na śmierć krzyżową była zawiść (por. Mk 15, 10). Zrodziła się ona,  ponieważ Chrystus zachowywał się i nauczał jak ten, który ma władzę i autorytet samego Boga (por. Mk 1, 22).
Jezus jasno i wyraźnie dawał do zrozumienia swoim słuchaczom, że jest Bogiem. Odpuszczał grzechy (por. Mk 2, 6), mówił, że jest Panem szabatu (por. Mt 12, 8), a więc przypisywał sobie atrybuty samego Boga. Uczeni w Piśmie zareagowali natychmiast, próbując „Go zabić. Jezus nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (J 5, 18).

Mówili do Jezusa: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga” (J 10, 33). Kiedy Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” (J 8, 58) jednoznacznie stwierdził, że jest Bogiem, gdyż określił siebie imieniem Boga Jahwe – «JA JESTEM». Dlatego chcieli Go ukamienować, jednakże tym razem Jezus „ukrył się i wyszedł ze świątyni” (J 8, 59).

Ostateczną decyzję zgładzenia Jezusa przywódcy żydowscy podjęli po wskrzeszeniu Łazarza w Betanii.

Na zebraniu Wysokiej Rady stwierdzono: „ten człowiek czyni wiele znaków. Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród” (J 11, 47-48). „Tego więc dnia postanowili Go zabić” (J 11, 53).

Po pojmaniu Jezusa i stawieniu Go przed Sanhedrynem najwyższy kapłana postawił pytanie: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem” (Mt 26, 63-64; por. Mk 14, 62; Łk 22, 70). Odpowiedź ta, była dla członków Sanhedrynu jawnym bluźnierstwem gdyż Jezus wyznał, że jest Bogiem, i dlatego orzekli: „winien jest śmierci” (Mk 14, 64).

Wyrok mógł być wykonany tylko za zgodą namiestnika Rzymu. Chociaż Piłat był przekonany o niewinności Jezusa, to jednak, pod naciskiem Sanhedrynu i tłumu, zgodził się na ukrzyżowanie z obawy, aby nie narazić się cesarzowi.
źródło: milujciesie.org.pl