News will be here

Dochód pasywny – w co warto inwestować?

W co warto zainwestować w dobie inflacji?

W dzisiejszych czasach rynek inwestycji jest praktycznie nieograniczony. Barierę stanowi jednak niewiedza oraz strach przed złym zainwestowaniem, które może nas słono kosztować. W co więc i w jaki sposób warto inwestować, aby widzieć rezultaty i mieć bezpieczny oraz stały dochód pasywny, którego tak duża część z nas pragnie?

Akcje strzałem w dziesiątkę?

Jednym ze sposobów, które przy dobrym zarządzaniu mogą pozwolić nam na wzbogacenie się, jest inwestycja w akcje. W dużym uproszczeniu jest to „papier”, który stanowi o własności części udziałów w majątku spółki. Zakup akcji w praktyce oznacza bycie współwłaścicielem (akcjonariuszem) danego przedsiębiorstwa. Spółki emitują, czyli po prostu wypuszczają na rynek swoje akcje, by zyskać większy kapitał. Trzeba jednak wiedzieć w akcje jakich spółek inwestować. Miejscem emisji i zakupu tych instrumentów finansowych jest giełda. Kupić możemy je jedynie przez założenie rachunku w domu maklerskim, który posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Istnieje wiele rodzajów akcji, jednak najczęściej inwestuje się w zakup akcji zwykłych.

Cena akcji wiąże się bezpośrednio z popytem i podażą, jak również z sytuacją danej firmy, rynku i całego kraju. W ich zakupie pomóc mogą rentierzy, czyli osoby otrzymujące stały dochód pasywny od kapitału, który posiadają. Nie jest to bowiem łatwe zadanie. Aby przynosiły nam one faktyczne dochody, musimy wiedzieć, w jaką firmę zainwestować, czyli przeprowadzić odpowiednie analizy zarówno firmy, jak i rynku. Doświadczony rentier może uratować nas przed inwestycją w nieprosperującą spółkę. Jeżeli przedsiębiorstwo dobrze się rozwija, a jego dochody rosną, wzrastają również ceny akcji, które po pewnym czasie sprzedać można z ogromnym zyskiem. Warto więc zająć się ich zakupem długofalowo i regularnie otrzymywać z tego tytułu dochód pasywny w postaci dywidendy.

Kiedy inwestować w akcje?

Wbrew powszechnej opinii o szkodliwości wysokiej inflacji na rynku polskim, jest to bardzo dobry czas na zakup akcji. Inflacja daje nam wzrost kursów akcji, co przekłada się na większe zarabianie na nich. Trzeba w tej inflacji zobaczyć również szanse, a nie tylko zagrożenia. Niestety w wielu przypadkach to my jesteśmy większym zagrożeniem dla naszych oszczędności niż inflacja – głównie przez niepotrzebną konsumpcję. Jeżeli potrafisz odpowiednio zainwestować pieniądze, możesz cieszyć się stałym dochodem pasywnym – tłumaczy Andrzej Spuła, twórca Klub Bogatego Rentiera, który od 30 lat edukuje i doradza finansowo.

Obligacje rozwiązaniem dla ostrożniejszych

Akcje mimo swojej popularności wiążą się z ryzykiem zainwestowania w spółkę, która nie będzie przynosić zysków. Bezpieczniejszą alternatywą, która gwarantuje mniejszy dochód może być zakup obligacji. Firma sprzedająca obligacje otrzymuje środki od obligatariusza, które może wykorzystywać przez pewien okres, a po jego upływie zobowiązany jest do oddania ich wraz z ustalonymi odsetkami. Kupując obligacje, w przeciwieństwie do akcji, nie masz wpływu na decyzje podejmowane wewnątrz firmy oraz nie przysługuje ci dochód w postaci dywidendy. Otrzymujesz jedynie zwrot zainwestowanej kwoty powiększonej o odsetki. Jest to więc bardzo bezpieczna forma wzbogacania się.

Nieruchomości na wagę złota

Popularnym sposobem na pozyskiwanie dodatkowych zarobków jest inwestowanie w nieruchomości. Możemy zrobić to na kilka sposobów. Najczęściej spotykany jest wynajem krótko- lub długoterminowy. Ten drugi będzie formą preferowaną, jeżeli zależy nam na stałym dochodzie pasywnym. Do takiego wynajmu warto odpowiednio się przygotować. Wybór osób wynajmujących może być kluczowy przy zarabianiu na nieruchomości. Często po zakończeniu okresu wynajmowania danego lokalu jest on zostawiany w stanie wymagającym gruntownego remontu, który wiąże się z wysokimi wydatkami ze strony właściciela mieszkania. Rozeznajmy się, komu udostępniamy mieszkanie i ufajmy swojej intuicji przy wyborze najemców.

Przepis na pokonanie inflacji we własnym portfelu

Niezależnie od tego, który sposób pomnażania dochodów wybierzemy, musimy najpierw posiadać kwotę, którą będziemy mogli swobodnie rozporządzać i inwestować. Kluczowe jest więc oszczędzanie, które pozwoli nam na dalsze działania. Jak skutecznie oszczędzać, by w przyszłości móc pasywnie wzbogacać się na inwestycjach?

Załóżmy, że na czysto zarabiasz 5 tysięcy złotych i co miesiąc odkładasz 20% z tej kwoty na konto oszczędnościowe. W przypadku podniesienia swojej wartości na rynku i podwyżki, która pozwoli Ci na zarabianie np. 8 tysięcy złotych, powinieneś odkładać 20% z tych 5 tys., jak na początku, ale już połowę z tych dodatkowych 3 tysięcy, które zacząłeś zarabiać po zmianie. Rób tak od razu, zanim jeszcze przyzwyczaisz się do wyższych zarobków i pozwolisz sobie na większą rozrzutność, a wkrótce będziesz mógł zainwestować w i po jakimś czasie cieszyć się ze stałego dochodu pasywnego – tłumaczy Andrzej Spuła. A Ty, co wybierzesz?
Paulina Piziorska