News will be here

Jakie szkody wywołuje alkohol w życiu płodowym?

Dlaczego jeden drink jest szkodliwy dla płodu?

Alkohol w życiu płodowym nawet w niewielkiej ilości może zaszkodzić dziecku, dlatego w czasie ciąży konieczna jest całkowita abstynencja. Na początku zaburzenia neurorozwojowe nie są zauważalne, bo noworodek wydaje się zdrowy. Problemy pojawiają się  w szkole lub przedszkolu.
Kobieta w ciąży pijąc alkohol, podaje go nienarodzonemu dziecko, które rozwija się pod jej sercem. Trzeba wiedzieć, że bardzo łatwo przenika przez łożysko do płodu i już po czterdziestu minutach od spożycia, jego stężenie we krwi płodu jest zbliżone do stężenia we krwi kobiety ciężarnej – mówi Dr Ewa Idziakowska – Głuszczak, neonatolog z Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

O ile dorosła osoba ma w pełni wykształcone narządy, w tym wątrobę, która przynajmniej do czasu radzi sobie z tą trucizną, jaką jest alkohol etylowy, to rozwijający się embrion, a następnie płód są bezbronne. Lekarka podkreśla, że alkohol w życiu płodowym może uszkodzić wszystkie tkanki płodu. W medycynie skutki działania alkoholu na dziecko określa się spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD od angielskiego: fetal alcohol spectrum disorder).

Choroby u dziecka a pici alkoholu w ciąży

Najcięższe obejmują wady wrodzone różnych układów narządowych, m.in. serca, kości, układu wydalniczego, tzw. dysmorfię twarzy (zniekształcenie twarzoczaszki), płuc itd. Lekarka zaznacza, że często dzieci matek pijących alkohol w ciąży rodzą się przedwcześnie, czasami są to określane medycznym żargonem „skrajne” wcześniaki, z masą urodzeniową około 1 kilograma (zdrowy „donoszony noworodek waży trzy razy więcej), wymagają intensywnej terapii natychmiast po urodzeniu, mają problemy oddechowe. Pijąca we wczesnej ciąży kobieta może nawet nie wiedzieć, że poroniła z powodu picia alkoholu na tym etapie – tak również może się objawić jego działanie.

Uważa się, że ekspozycja płodu na alkohol jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności intelektualnej, której można zapobiec. Jest najczęstszą przyczyną wystąpienia wad wrodzonych, którym też można zapobiec – podkreśla.

Każdy drink w ciąży a problemy na całe życie

Brakuje upowszechnienia wiedzy, że spożywany alkohol w życiu płodowym powoduje przede wszystkim uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenia mózgu, czyli to, co specjaliści określają dziś spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD. To jest szereg tych „niewidzialnych” uszkodzeń – mówi Jolanta Terlikowska, z Krajowego Centrum Zapobiegania Uzależnieniom.

Jak mogą się manifestować zaburzenia FASD?

  • nadpobudliwością;
  • nadwrażliwością na dotyk lub przeciwnie – „niedoczuciem”;
  • problemami z pamięcią;
  • problemami z uczeniem się, np. dzieci z FASD mogą kilkukrotnie uczyć się na nowo czytać czy liczyć;
  • problemami z rozpoznaniem bodźców z zewnątrz;
  • utrzymaniem koncentracji.

Część rodziców korzysta w takiej sytuacji z różnych form terapii, na przykład terapii integracji sensorycznej. Specjalistka wskazuje, że to nie zawsze przyniesie pożądane efekty, bo dzieci z FASD mają bardziej skomplikowane zaburzenia niż te, które mają problemy w efekcie na przykład uszkodzeń okołoporodowych.
źródło: zdrowie.pap.pl