News will be here

Matka Boża płacze – dlaczego?

Dlaczego Matka Boża płacze na figurach i obrazach?

Matka Boża płacze na obrazach i figurach. Nie są to łzy szczęścia czy wzruszenia. To przesłanie Maryi dla świata, ostrzeżenie i nawoływanie do nawrócenia. Ludzie za odrzucanie Boga i Jego przykazań są na najlepszej drodze do potępienia.

Kandydaci do piekła – królestwa wiecznego potępienia

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, co grozi za brak wiary w Boga, obrażanie Jezusa Chrystusa i łamanie przykazań danych nam przez Stwórcę. Dzieci w Fatimie widziały piekło, do którego trafiają dusze grzeszników. Bardzo się przeraziły i zaczęły pokutować i modlić o nawrócenia. Podobne wizje mieli również inni święci i mistycy. Niestety ludzie nie przywiązują wagi do słów Maryi. Nie wierzą, bo nie chcą i wolą żyć po swojemu. Kierują się jednym przykazaniem, które dał światu szatan: róbta co chceta. On zaciera ręce, bo to są kandydaci do królestwa wiecznego potępienia. Jak jest w piekle? Na ten temat jest wiele informacji, więc można się zapoznać. Z pewnością, nikt nie chciałby tam trafić, bo to miejsce wiecznej męki, nieustającego cierpienia.

Matka Boża płacze z powodu grzeszników

Maryja kocha każdego człowieka, nawet największego i zatwardziałego. Jest naszą Matką, więc nie odrzuca nikogo, ale przestrzega i nawołuje do nawrócenia oraz opamiętania. Czyni to poprzez Objawienia w Polsce, ale też w wielu miejscach na świecie. Podczas niektórych z nich Maryja płakała krwawymi łzami. Tak było np. w Akicie, La Salette, Civitavecchia i Kalwarii Zebrzydowskiej.  Łzy były przesłaniem, by pobudzić świat i ostrzec przed potępieniem. Ludzie żyją tak, jakby Boga nie było, wybierają zło zamiast dobra. Grzechy takie jak: aborcja, eutanazja, zabójstwa, demoralizacja dzieci oraz młodzieży są podsuwane przez szatana, który nienawidzi Boga i ludzi. Działa podstępnie i nie ujawnia się, podsuwając rozwiązania wygodne dla człowieka, ale sprzeczne z V przykazaniem – NIE ZABIJAJ.  Matka Boża przychodzi, by nas ostrzec, wylewając również łzy, które wzruszają.

Krwawe łzy i napomnienia Maryi

Płacz Maryi nad ludźmi to także ból Jej Syna, który nas odkupił od śmierci wiecznej. Jezus cierpi z powodu odrzucenia przez Swoje dzieci, okazujące pogardę i nienawiść. Chrystus umarł z miłości i mimo zniewag, jakie otrzymuje każdego dnia, nie przestał nas kochać. Zawsze czeka na powrót dziecka marnotrawnego i okazuje Miłosierdzie. Maryja cierpi wraz z Chrystusem, przestrzega, ale ludzie pozostają głusi na Jej słowa. Matka Boża płacze, by pobudzić grzeszników, wzbudzić w nich żal z powodu wykroczeń. Chce, żeby się zatrzymali i odmienili swoje życie. Świat stoi nad przepaścią i jeśli się nie cofnie, powracając do Boga, zginie. Najświętsza Pani przez łzy, wyraża Swój wielki smutek z powodu grzechów seksualności, apostazji, zabijania dzieci nienarodzonych, ignorancji Boga, cudzołóstwa, świętokradztwa etc. W XX wieku było wiele przypadków, gdy Maryja płakała na obrazach i figurach.

Matka Boża płacze w obecności świadków

Maryja wylewa łzy w obecności świadków. Są one badane w laboratoriach, w celu wykluczenia nadzwyczajnego zjawiska. Próbuje się wyszydzić i wykpić, ale po sprawdzeniu, okazuje się, że są to łzy ludzkie. W niektórych miejscach, jak np. w Akita, figura płakała 101 razy. Maryja objawia się w różnych krajach, ale nie wszystkie fakty są zatwierdzane przez Kościół. Rzadko się mówi na ten temat, niekiedy z powodu niechęci, niedowiarstwa czy obawy, że wiadomość obiegnie świat. Matka Boża płacze nad Swoimi dziećmi, nie bez powodu, świat opanowało zło. Potężną bronią do walki z szatanem jest różaniec, którego boi się władca piekła.
AM