News will be here

Jak chronić majątek firmy?

Warto wiedzieć, jak chronić majątek firmy, by nie stracić dorobku całego życia. Bezpieczeństwo zasobów przedsiębiorstwa jest nieodłącznym elementem sukcesu i trwałości zakładu. Tym bardziej, że w obecnych czasach, ryzyka i zagrożenia są nieuniknione.

Dlaczego chronić majątek firmy?

Zadbanie o ochronę majątku jest przede wszystkim strategicznym zadaniem dla właścicieli firm. Warto poświęcić uwagę oraz zasoby, by zapewnić bezpieczeństwo operacyjne i ochronić mienie przedsiębiorstwa. Czy polscy przedsiębiorcy prowadzą świadomą politykę w tym zakresie? Czy wiedzą, jak chronić majątek firmy, a jeśli tak, czy podejmują działania w tym zakresie? Dlaczego warto zainteresować się terminem: strukturyzacja właścicielska? Na powyższe pytania odpowiada doktor nauk prawnych Małgorzata Rejmer.

Odpowiedzialność przedsiębiorców nie polega tylko na zatrudnianiu pracowników i terminowym realizowaniu zleceń. Sięga znacznie dalej, bo obejmuje odpowiedzialność za majątek oraz dobrobyt swojej firmy, a także i rodziny. Właściciel firmy ponosi ryzyko, które związane jest ze szkodami, ewentualnymi stratami finansowymi i roszczeniami prawno-finansowymi. Mogą one znacznie wpłynąć na stabilność przedsiębiorstwa i życie osobiste przedsiębiorcy, ale też jego najbliższych.

Czy przedsiębiorcy chronią majątek swojej firmy?

Okazuje się, że duża część właścicieli przedsiębiorców nie prowadzi świadomej polityki dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem majątku firmy. Ekspertka z Kancelarii Finansowej Lex nisko ocenia poziom bezpieczeństwa majątkowego polskich firm.  Jak twierdzi, jest to obszar, na który przedsiębiorcy niekiedy nie mają wpływu, a z drugiej strony, niewielu z nich prowadzi świadomą politykę zabezpieczającą majątek. Potwierdza to raport KRD z grudnia 2022 r. 44% firm ma niestety problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, natomiast 27% celowo wstrzymuje płatności z obawy przed konsekwencjami kryzysu. 40%  natomiast ma obawy dotyczące wypłacalności kontrahentów.

Powyższe dane potwierdzają, że trudno tu mówić o poczuciu bezpieczeństwa w polskich biznesach. Ryzyka płynące z braku dbałości o bezpieczeństwo majątku przedsiębiorstwa i zadbanie o jego bezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie. Dzięki niemu, możemy uniknąć ryzyka, potencjalnych zagrożeń i strat finansowych. Największym niebezpieczeństwem jest utrata płynności finansowej, co  może prowadzić nawet do upadku biznesu. Drugim niezwykle groźną sytuacją, jest utrata aktywów, jak: nieruchomości, flota samochodowa, linia produkcyjna itp. – podkreśla Małgorzata Rejmer.

Jak chronić majątek firmy?

Przedsiębiorcy tworzą ryzyko w sytuacji, gdy nie zabezpieczyli się przed niewypłacalnością swoich dłużników. Powinni identyfikować je i podejmować odpowiednie środki zaradcze, począwszy od właściwie zdefiniowanych umów. Ważne są także systemy monitorujące płatności i ubezpieczenia z odpowiednią kwotą gwarancyjną oraz zakresem ochrony. Wspomniane działania  minimalizują skutki płynące z zagrożeń.

Aby ochronić swój majątek każdy przedsiębiorca musi zadbać o pisemne formy umów. Powinniśmy pamiętać, że umowy sporządza się na złe, nie na dobre czasy. Jest więc bardzo ważne, by zawsze mieć potwierdzenie umowy między firmami, na piśmie. Dołączajmy do nich odpowiednie zabezpieczenia zarówno rzeczowe oraz osobiste. Prowadźmy regularne działania windykacyjne, poczynając od miękkiej windykacji, kończąc na dochodzeniu swoich praw w sądzie – mówi eksperta.

Czym jest strukturyzacja właścicielska i dlaczego ją stosować?

Strukturyzacja właścicielska jest jednym z podstawowych narzędzi wspierających ochronę majątku firmy. Polega na oddzieleniu w przedsiębiorstwie, obszaru ryzyka biznesowego od cennych aktywów. Jest to niezwykle ważne w przypadku biznesów jednoosobowych, ale i spółek osobowych oraz kapitałowych, o charakterze rodzinnym. Tutaj, granica między majątkiem przedsiębiorstwa a osobistym może nie być jednoznaczna.

Strukturyzacja właścicielska polega więc na takim zorganizowaniu firmy, by w jednym podmiocie skupić wszystkie ryzyka biznesowe. Chodzi tu o zatrudniania pracowników, zawierania kontraktów, podpisywania umów z bankami i płacenia podatków.  W drugim natomiast podmiocie, ulokować nieruchomości, jako najbardziej cenne aktywa. Kluczową korzyścią jest zwiększenie bezpieczeństwa naszego mienia. Drugą z kolei korzyścią jest  przygotowanie struktury przedsiębiorstwa pod kątem planowanej sukcesji. Jeśli planujemy przykładowo sukcesję pokoleniową, to wtedy wydzielenie  nieruchomościowej spółki w ramach strukturyzacji właścicielskiej, może stać się dla nestora, sposobem na zabezpieczenie finansowe na czas,  kiedy nie będzie już prowadził działalności, oddając stery biznesu swoim dzieciom – dodaje dr Małgorzata Rejmer.
Magdalena Ulanowska