News will be here

Co umieścić w CV?

Co powinno być w CV?
Co umieścić w CV, żeby było atrakcyjne dla HR? Przede wszystkim treść musi być wiarygodna. Nie należy zamieszczać niczego, co nie znajdzie potwierdzenia na rozmowie kwalifikacyjnej. Punktując listę swoich umiejętności, mocnych i słabych stron, można o podpowiedź poprosić znajomych. Warto wymienić ukończone kursy pozornie nic nie znaczące, mogą być ważne dla pracodawcy.

Co umieścić w CV?

W CV należy wymienić wszystkie swoje atuty, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy. Warto pamiętać, że zalety lubią się powtarzać, a przecież chodzi o to, by wyróżnić swoją osobę, co jest wyzwaniem.

Umiejętności

Umiejętności muszą być dopasowane do branży i stanowiska, ale jest kilka cenionych najbardziej:

 • współpraca z zespołem
 • umiejętności komunikacyjne
 • szybkie uczenie się
 • zdolność adaptacji
 • obsługa pakietu Microsoft Office.

Pierwsze cztery są przydatne na wszystkich stanowiskach, także kierowniczych i menadżerskich. Nie da się tak szybko nauczyć, jak w przypadku ostatniej wymienionej umiejętności. Ostatnia pozycja dotyczy specyficznej wiedzy dla danej profesji.

Pożądane umiejętności

Według LinkedIn w 2023 roku pracodawcy najbardziej zwracali uwagę na:

 1. Zarządzanie
 2. Komunikację
 3. Obsługę klienta
 4. Przywództwo
 5. Sprzedaż
 6. Zarządzanie projektami
 7. Research
 8. Umiejętności analityczne
 9. Marketing
 10. Pracę pod presją
 11. Pracę zespołową.

Wysoką pozycję zajmowała komunikacja. Ta cecha jest przydatna w sprzedaży, ale też w pracy zespołowej.  Umiejętności słuchania i dzielenia się informacjami oraz pomysłami z innymi, ma wysokie notowania. Tworząc sekcję umiejętności, warto pamiętać o takich kategoriach komunikacji, jak: werbalna, niewerbalna, pisemna i wizualna.

Kursy wymieniane w CV 

Kiedy kandydat zastanawia się co umieścić w CV, to z pewnością powinien wymienić odbyte kursy. Najpopularniejszymi są: kurs komunikacji na zaawansowanym poziomie, marketing cyfrowy w biznesie, języki obce i zarządzanie projektami. Warto wspomnieć też o pierwszej pomocy. Im więcej dyplomów i zaświadczeń potwierdzających wiedzę, tym lepiej. Szkolenia świadczą o tym, że dana osoba chętnie się dokształca, co potwierdza umiejętności miękkie.

Pracodawców interesują oczywiście kursy, które są przydatne na danym stanowisku, jak np: znajomość pakietu Microsoft Office oraz inne zawodowe, więc warto korzystać z oferowanych szkoleń, dostępnych często bezpłatnie, kończących się otrzymaniem Certyfikatu.

Mocne i słabe strony

Jak i co umieścić w CV, jeśli chodzi o mocne i słabe strony? Jest to niekiedy bardzo trudne zadanie i wymaga głębokich przemyśleń. Należy dokonać samoanalizy, biorąc pod uwagę wiedzę techniczną czy branżową oraz wszystkie cechy potwierdzające, że kandydat jest cenionym pracownikiem. Tworząc listę, warto wymieć swoje atuty, a na rozmowie kwalifikacyjnej, rozwinąć. Do nich należą: myślenie strategiczne, wszechstronność, kreatywność, osoba kontaktowa, punktualność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, dbałość o klienta i relacje biznesowe.

Nie ma ludzi idealnych i każdy ma jakieś wady, ale co umieścić w CV, jeśli chodzi o słabe strony? Mówienie o sobie krytycznie nie spowoduje odrzucenie kandydatury, ale trzeba na liście umieścić wady, które pracodawca przyjmie jako zupełnie naturalne i nic nie znaczące dla  pracy na danym stanowisku. Krytykowanie siebie jest niezwykle trudnym zadaniem. Wystarczy wymienić kilka słabych stron, np.: bałagan na biurku, brak pewności siebie, brak doświadczenia, samokrytycyzm, małe zainteresowanie polityką i sprawami społecznymi, brak doświadczenia, pracoholizm i ambicja, angażowanie się w wiele zadań jednocześnie, przyjmowanie zbyt wielu obowiązków, lęk przed ryzykiem.

Cecha: silne koncentrowanie się na celu, pomimo różnych przeciwności, może być zarazem mocną i słabą stroną, więc trzeba przemyśleć, na jakiej liście ją umieścić. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://cveasy.pl/blog/analiza-umiejetnosci-cv 
Agata Piechota