Kiedy warto dodatkowo ubezpieczyć dziecko?

Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że w roku szkolnym 2015/2016 do szkół uczęszczało ponad 5 mln uczniów. Jednocześnie, SIO donosi, że liczba wypadków z udziałem dzieci przekroczyła 65 tys., a ponad 50 proc. tych incydentów miała miejsce w szkole podstawowej. Według szacunków GUS, we wrześniu naukę rozpocznie 1 mln 300 tys. maluchów. W trosce o swoje pociechy, rodzice często decydują się na zakup ubezpieczenia szkolnego.

Co obejmuje, a czego nie obejmuje grupowa polisa „szkolna”?

Do wypadków z udziałem dzieci dochodzi najczęściej w trakcie lekcji wychowania fizycznego (40 proc.), podczas przerw szkolnych, na boisku, czy placu zabaw. Najwięcej wypadków z udziałem dzieci miało miejsce w województwie śląskim, gdzie w ubiegłym roku szkolnym doszło do ponad 10 tys. incydentów W województwie mazowieckim było to niemal 8 tys. wypadków. Najmniej było ich w woj. lubuskim – 1637. Najczęstszymi urazami są zwichnięcia i skręcenia (22 477), złamania (16 752), stłuczenia a nawet zmiażdżenia kończyn – 10 636 incydentów. Przyczyn może być wiele, jednak 64 proc. takich sytuacji ma miejsce z powodu nieuwagi. Właśnie dlatego oprócz szkolnej wyprawki, podręczników i przyborów, powinniśmy pomyśleć o bezpieczeństwie dziecka.

Grupowe ubezpieczenie szkolne nie wystarczy

Na rynku dostępnych jest wiele ofert grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dedykowanych dla szkół. Na wybór konkretnej oferty często ma wpływ atrakcyjna cena nieprzekraczająca zazwyczaj 40 złotych na rok, względem wyższej sumy ubezpieczenia, czy szerszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Finalnie przekłada się na wysokość świadczeń w przypadku przyszłej szkody.

Jeśli dziecko ucierpi w nieszczęśliwym wypadku suma wypłacanego świadczenia prawdopodobnie nie pokryje poniesionych kosztów i nie będzie wystarczającą rekompensatą – wynika to z tego, że suma ubezpieczenia dziecka rzadko przekracza 10 tysięcy złotych – co ważne, tak wysoka kwota zostanie wypłacona jedynie w przypadku śmierci dziecka lub uszczerbku na zdrowiu w wysokości 100 proc., w pozostałych sytuacjach będzie o wiele niższa – tłumaczy Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych.Warto pamiętać, że nawet jeśli dziecko jest ubezpieczone w ramach polisy szkolnej, rodzic może rozszerzyć zakres ochrony i dodatkowo ubezpieczyć pociechę indywidualnie – dodaje Anna Materny.

Polisa dla ucznia na cały rok

Decydując się na indywidualne ubezpieczenie NNW, rodzic może dostosować zarówno zakres, jak i wysokość ubezpieczenia adekwatnie do indywidualnych potrzeb dziecka. Polisy oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle chronią pociechę 24h na dobę, przez cały rok – także w wakacje. Dziecko jest zatem objęte ochroną niezależnie od tego, czy przebywa w szkole, czy ma zajęcia pozalekcyjne np. tenisa lub baletu.

W ramach ubezpieczenia „NNW Oświata” oferowanego przez TU standardowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, a także zwrot udokumentowanych kosztów pokrycia środków pomocniczych, czy np. świadczenie z tytułu korepetycji. Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o pokrycie kosztów wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw, czy rehabilitacji. Kolejnym istotnym elementem oferty  ubezpieczeniowej jest klauzula poważnego zachorowania lub operacji, która poza operacją chirurgiczną obejmuje także zabezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnej choroby np. niewydolności nerek, porażenia kończyn, przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C, czy też przeszczepu organów. Świadczenie może być także wypłacane w przypadku utraty wzroku, słuchu, zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie opon mózgowych.

Co ważne, ochrona w standardzie obejmuje zdarzenia powstałe w trakcje zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS) (nie dotyczy uczniów klas lub szkół sportowych).

Na co zwrócić uwagę?

Najważniejsza jest suma ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia, jakim objęte jest dziecko – Przy zakupie indywidualnego ubezpieczenia NNW, podobnie jak przy polisach grupowych, warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. To od jej wysokości zależy bezpośrednio wysokość ustalanych świadczeń. Im suma ubezpieczenia będzie wyższa, tym wyższa będzie wypłata należnego świadczenia – podkreśla Anna Materny. – Decydując się na ubezpieczenie warto sprawdzić również jego zakres. Standardowo ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Ponadto ochrona może obejmować koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, operacji, zakupu lekarstw opatrunków, czy rehabilitacji – podkreśla Anna Materny.
źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *