Aniołowie zanoszą nasze prośby do Boga

Kochający Bóg dał nam Aniołów. Czy korzystamy z tej szansy?

Nasz Stwórca jest Miłosierny i z miłości do ludzi stworzył Aniołów. Te święte istoty są wciąż przy nas obecne, chronią i pomagają nam w potrzebie. Wszystkie prośby i błagania zanoszą przed Majestat Boga. Łączą niebiosa z ziemią i zbliżają nas do Boga.

Mamy na ziemi misję do spełnienia. Jesteśmy stworzeni z miłości i do aniol-stroz-dzieci-bezalemiłości. Naszym obowiązkiem jest wyrażanie słowami i czynami miłości do drugiego człowieka. Mamy być podobni do Aniołów, zwiastować słowo Boga, walczyć ze złem i towarzyszyć bliźnim w życiu.
Bóg daje nam wsparcie, Aniołów, którzy nam pomagają w ziemskiej wędrówce. Zawsze możemy na nich liczyć, ale musimy poprosić o pomoc. Najbardziej znanymi Archaniołami są Michał, Rafał i Gabriel. W Niebie są Chóry Anielskie i całe zastępy Aniołów, które kochają ludzi i pomagają im w potrzebie. Poza tym każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który nas chroni i poucza. Jego misją jest opieka nad powierzoną osobą. Nie wiemy kto jest naszym Aniołem. Tą tajemnicę odkryjemy w chwili śmierci, kiedy nasz opiekun będzie zdawał relację przed Bogiem z naszych uczynków.

Anioł Stróż wraz z Matką Bożą będą naszymi adwokatami przed Bogiem, kiedy Sędzia Sprawiedliwy będzie rozstrzygał o dalszym naszym losie, stosownie do naszych uczynków. Kara lub nagroda będzie adekwatna do ziemskich czynów i przestrzegania kodeksu ustanowionego przez Pana Świata czyli przykazań Bożych. Nie mamy pojęcia ile razy Maryja i nasz Anioł Stróż uchronili nas przed piekłem. Żyjemy bez takiej świadomości. Jak przebiega sąd nad naszą duszą możemy dowiedzieć się z relacji osób, które przeżyły śmierć kliniczną i dane im było powrócić do żywych, by naprawić swoje błędy.

Świadkowie życia pozaziemskiego
Mistycy, prorocy i niektórzy święci widzieli Sąd Boga, choć samego Ojca Niebieskiego nie było im dane zobaczyć, słyszeli tylko Jego głos. To te osoby opisują i opowiadają przeżycia ze spotkania z Trójcą Bog-ojciec-Jezus-milosc-bezaleŚwiętą. Widzieli niebo, czyściec i piekło. Do piekła nie zostali wpuszczeni, a jedynie z daleka widzieli męki potępionych. Przewodnikiem była najczęściej Matka Pana Jezusa. Osoby, które były w Niebie nie chciały wracać na ziemię. Według ich relacji dusze w czyśćcu cierpiały potworne męki, niekiedy takie jak w piekle. Różnica jest taka, że po odpokutowaniu kary za grzechy opuszczą więzienie czyśćcowe, a w piekle pozostaną na zawsze.

Dusze w czyśćcu odwiedza Maryja i św. Michał. Niosą pocieszenie cierpiącym i nadzieje, że ich męki kiedyś dobiegną końca. Za lżejsze przewinienia kara jest łagodniejsza. Modlitwą, pokutą i cierpieniem możemy ulżyć duszom czyśćcowym. Często w snach proszą nas o modlitwę. Kiedy minie ich kara, to one będą się za nas modlić, żebyśmy jak najszybciej oczyścili się z ziemskich grzechów.
To nie Bóg namawia nas do grzechu. Pan dał człowiekowi wszystko czego potrzebuje. Do pomocy stworzył armię aniołów, którzy nas wspierają. Zesłał na ziemię swojego Syna, który cierpiał, aby nas wyrwać ze szponów szatana. Jezus Chrystus zmartwychwstał i pokazał, że życie nie kończy się na ziemi, ale trwa dalej.

Jezus narodził się z Dziewicy Maryi, zrodzonej jako jedynej bez grzechu pierworodnego czyli Najświętszej istoty ludzkiej.
Bóg zawsze pyta każdego o zdanie. Nie zmusza do niczego. Maryi złożył propozycję, czy chce zostać matką Jego Syna, a Ona się zgodziła. Uczynił to posługując się Swoim Aniołem Gabrielem. Znamy wszyscy to przesłanie z Pisma Św.

Bóg nigdy się nie ujawnił się człowiekowi, nawet Mojżeszowi, któremu przekazał tablicę z przykazaniami. Najwyższy Pan działał przy pomocy wysłanników jakimi są Aniołowie.
Pismo Święte w Księdze Tobiasza (Tb 12, 15) i w Apokalipsie (Ap, 1, 4) mówi, że wśród niezliczonej liczby aniołów wyróżnia się siedmiu, którzy „wchodzą przed majestat Pański”. Aniołowie ci znajdują się jak najbliżej tronu Boga i nie są używani, mówiąc ogólnie, do posług zewnętrznych. Imiona tych aniołów nie są znane (Tb 12, 15). Ojcowie Kościoła i teologowie przypuszczają, że do tych siedmiu Książąt niebieskich należy zaliczyć Archaniołów: Gabriela, Michała i Rafała.

AM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *