1,8 mld zł z sekurytyzacji wierzytelności leasingowych

EFL zakończył proces sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych – o wartości 2,200 mln PLN. Program został przeprowadzony przez dwóch aranżerów: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz StormHarbour Securities LLP. W wyniku podjętych działań Spółka EFL Lease ABS 2017-1 Designated Activity Company (SPV) wyemitowała obligacje o wartości 1,798 mln PLN. Uzyskana kwota zostanie przeznaczona na kontynuowanie działalności leasingowej związanej ze wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Program sekurytyzacji EFL należy do największych tego typu transakcji na polskim rynku leasingu.
– Jest to pierwsza transakcja sekurytyzacyjna przeprowadzona przez EFL, dlatego tym bardziej cieszy jej sukces. Spółka wzorowo przeszła kolejną próbę wiarogodności, jaką była procedura weryfikacyjna przeprowadzona na wielu płaszczyznach działalności, i tym samym potwierdziła, że prowadzi biznes skutecznie i stabilnie. Ten fakt został doceniony przez Inwestorów, którzy objęli papiery wartościowe – powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL S.A.

W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa nabyła od EFL S.A. portfel wierzytelności leasingowych o wartości 2,220 mln PLN, w oparciu o który zostały wyemitowane obligacje w łącznej kwocie 1,798 mln PLN. Papiery dłużne objęły międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe. Głównym inwestorem został Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który objął obligacje o wartości 1,057 mln PLN. Partycypacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapewniła bardzo atrakcyjne warunki finansowania transakcji. Wsparcie w formie gwarancji wniósł również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) obejmując nią pozostałą część obligacji, nabytą przez inwestorów prywatnych.
– EFL już od wielu lat konsekwentnie stawia na dywersyfikację źródeł finansowania. Obecnie działalność finansowana jest ze środków pochodzących z banków lokalnych, emisji obligacji, współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi oraz ze środków pozyskiwanych od Właściciela. Transakcje sekurytyzacyjne stanowią istotny element wspierający politykę płynnościową Spółki i nastawione są, oprócz dodatkowego źródła finansowania, na zapewnienie atrakcyjnych warunków refinansowania – mówi Paweł Bojko, CFO EFL S.A.

Transakcja posiada 3-letnią strukturę rewolwingową, co oznacza, że spłacona część portfela poddanego sekurytyzacji może być zasilana na bieżąco wierzytelnościami leasingowymi. Taki mechanizm pozwolił wydłużyć termin zapadalności wyemitowanych obligacji. Ostateczny termin wykupu obligacji uzależniony jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności po zakończeniu 3-letniego okresu rewolwingowego.
Programem zostały objęte umowy leasingowe na nowe i używane środki trwałe takie, jak samochody osobowe i ciężarowe, naczepy oraz maszyny i urządzenia.

Emisji zostały nadane następujące ratingi: Fitch „A+ sf” oraz Scope Ratings „AAA (SF)”. EFL S.A. jako jedna z nielicznych firm leasingowych w Polsce podlega ocenie ratingowej od 2002 roku. Obecny rating EFL S.A. nadany w lipcu 2017 przez Fitch został podniesiony do poziomu „A” (z poziomu „A-„) z perspektywą stabilną.
Maja Lidke

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *