Jakie są objawy udaru mózgu?

Objawami udaru mózgu są najczęściej: asymetria twarzy – niedowład lub porażenie mięśni po jednej stronie twarzy ( opadanie kącika ust), niedowład lub porażenie połowicze kończyn górnych lub dolnych jak i zaburzenia czucia (pojawiające się po jednej stronie ciała), zaburzenia mowy ( bełkotliwa i niezrozumiała), silny ból i zawroty głowy, brak równowagi i zaburzenia widzenia, a także utrata równowagi. Wszystko zależy od umiejscowienia uszkodzenia w mózgu i od jego rozległości. Jeśli osoba zauważy symptomy wskazujące na udar powinna natychmiast wezwać pogotowie, bo  szybkie rozpoznanie jest  szansą na skuteczniejsze leczenie.

Powodem udaru mózgu jest uszkodzenie czy też zablokowanie naczynia krwionośnego doprowadzającego tlen i substancje odżywcze do mózgu. Następuje wówczas odcięcie części mózgu od dopływu tlenu i jego obumieranie. Około 80% udarów to udary niedokrwienne, przyczyną jest zamknięcie naczynia krwionośnego. Może to nastąpić kiedy skrzepliny powstałe w sercu na skutek arytmii, np. migotanie przedsionków, przedostaną się wraz z krwią do mózgu i zablokują jedną z tętnic.Rzadziej natomiast występują udary krwotoczne wylewy. Dochodzi do nich na skutek uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego i wydostania się krwi do mózgu.

Niedokrwienne udary mózgu można skutecznie leczyć. Kluczowe znaczenie ma szybkie rozpoznanie choroby i niezwłoczne wezwanie pogotowia. Dzięki wczesnemu przyjęciu do szpitala i zastosowaniu nowoczesnej terapii (leczenia trombolitycznego) lekarze mogą uratować życie chorego i w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko niepełnosprawności. Leczenie trombolityczne to terapia usuwająca przyczynę powstania udaru niedokrwiennego – jego celem jest rozpuszczenie skrzepu w niedrożnym naczyniu mózgu i przywrócenie zaburzonego przepływu krwi. Warunkiem podjęcia terapii jest jednak szybka hospitalizacja, ponieważ leczenie trombolityczne można rozpocząć jedynie do 4,5 godziny od wystąpienia pierwszych objawów udaru.

Czas odgrywa także kluczową rolę dla pacjentów po udarze. Im szybciej chory otrzyma dostęp do kompleksowej rehabilitacji tym większe są jego szanse na powrót do zdrowia. Każdy udar jest inny – odmienne są przyczyny choroby, różnią się także jej skutki. Dlatego osoby po udarze wymagają pomocy interdyscyplinarnego zespołu złożonego z fizjoterapeuty, psychologa, lekarza specjalisty i logopedy. Ich współpraca ma na celu przywrócenie pacjentowi maksymalnej możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej.

Fizjoterapia jest podstawowym elementem skutecznej rehabilitacji poudarowej. Odpowiednia aktywność ruchowa pomaga ograniczyć wczesne powikłania, do których dochodzi w wyniku udaru mózgu i znacząco ogranicza wczesną śmiertelność. Po ustabilizowaniu stanu ogólnego pacjenta (od pierwszej doby) wprowadzona zostaje kompleksowa fizjoterapia, której celem jest poprawa stanu funkcjonalnego pacjenta. Prawidłowa fizjoterapia ma kluczowe znaczenie dla powrotu osoby po udarze do zdrowia i odzyskania przez nią samodzielności.

Ile osób choruje na udar mózgu?
W całej Europie z powodu udaru mózgu umiera rocznie około 1 250 000 osób . W Polsce co roku odnotowuje się 60-70 000 przypadków udaru i około 30 000 spowodowanych nim zgonów. Współczynniki zapadalności na udar mózgu w naszym kraju wynoszą 177/100 000 mężczyzn i 125/100 000 kobiet. Oznacza to, że zapadalność na udar mózgu w Polsce kształtuje się i utrzymuje na średnim poziomie europejskim. Niekorzystnie natomiast przedstawiają się wskaźniki umieralności chorych. Wynoszą bowiem 106/100 000 mężczyzn i 79/100 000 kobiet. Są to jedne z najgorszych statystyk w Europie.
źródło; newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *