Czy warto starać się o kredyt studencki?

Maturzyści podejmując decyzję o dalszym kształceniu biorą pod uwagę kwestie finansowe. Od nich bowiem zależy czy wybiorą pobliską uczelnię czy tę, która w rankingach ma najwyższe notowania – jest prestiżowa. Nie zawsze rodzice mogą sfinansować studia, a stypendium jeśli nawet przysługuje, nie pokryje nawet połowy wydatków. W takiej sytuacji ratunkiem jest kredyt studencki z państwową dopłatą.
Za bardzo dobre wyniki w nauce, bank umorzy część zobowiązania.

Absolwent szkoły średniej wybierając studia bierze pod uwagę sytuacją finansową swoich rodziców. Nie zawsze w swojej miejscowości ma możliwość podjęcia nauki na wymarzonym kierunku. Studiując daleko od domu ponosi koszty wynajmu pokoju (kilkaset złotych miesięcznie), wyżywienia, zakupu biletu miesięcznego. Należy do tego doliczyć koszty nauki czyli książki, pomoce naukowe itp.

Wynagrodzenia rodziców mogą nie wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków. O stypendium nie każdy student może się starać, gdyż brane są tu pod uwagę kryteria dochodowe. Młodzi ludzie dorabiają sobie w weekendy, ale nie są to jednak duże pieniądze, a raczej kieszonkowe. Student może wspomóc się tanim kredytem studenckim, bo nisko oprocentowanym.

Zaciągnięty dług trzeba spłacić, ale dopiero  po zakończeniu edukacji. Zaletą jest to, że młody człowiek ma możliwość wystąpienia o umorzenie zobowiązania. Warunkiem są wysokie wyniki w nauce, zatem warto się starać o dobre oceny.

Jak otrzymać kredyt studencki?
Należy złożyć wniosek o przyznanie kredytu studenckiego w jednym z banków: PKO BP, Bank Pekao,SGB-Bank lub BPS. Kredytobiorca w tym przypadku nie musi mieć dochodów. Kredyt poręczają rodzice. Jeśli ich dochody są niskie, poręcza także BGK lub ARiMR. Kredyty studenckie są przyznawane osobom, których dochód na 1 osobę w rodzinie obecnie nie jest wyższy niż 2500 zł netto.

Jaką kwotę kredytu można się starać?
Kredyt studencki tym się różni od innych, iż jest wypłacany w miesięcznych transzach: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Student we wniosku określa kwotę, którą chciałby otrzymać miesięcznie. Kredytobiorca otrzymuje wypłatę przez 10 miesięcy w roku (oprócz wakacji). Te pieniądze po zakończeniu nauki trzeba niestety oddać.

Jak spłaca się kredyt studencki?
Spłata zaczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Raty miesięczne kredytu są o połowę niższe niż wypłacane transze. Jeśli bank przelewał np. 800 zł miesięcznie, to rata wynosi 415 zł (z odsetkami).

Kiedy bank umorzy dług?
Starając się o umorzenie należy znaleźć się w grupie najlepszych absolwentów w danym roku akademickim. Bank może umorzyć 50%, 35% lub 20% długu. Jest to uzależnione w jakiej grupie najzdolniejszych studentów znajdzie się kredytobiorca, jakie osiągnął wyniki w nauce.

Jeśli jednak osoba spłacająca kredyt studencki,  ma tymczasowe problemy finansowe, może wystąpić o zmniejszenie raty lub czasowe zawieszenie spłaty. Jeśli jednak utraciła zdolność do spłaty w wypadku poważnej choroby, może starać się o umorzenie długu – w części lub w całości.
AM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *