Praca całe życie w jednej firmie to już przeszłość

Internet jako źrodło informacji

W minionym wieku pracownicy wiązali się na wiele lat z jednym pracodawcą, a czasami na całe życie. To było często spotykane. Pracownik odbywał staż i pozostawał w przedsiębiorstwie lub instytucji nawet do emerytury. Model pracy na całe życie należy już do przeszłości. Dziś zmiana jest coraz mocnej wpisana w życie zawodowe, bez względu na stanowisko czy obszar specjalizacji.
Nowe pokolenie Dość często i chętnie zmienia firmy i stanowiska.
Wiązanie się z pracodawcą na całe życie obecnie jest coraz częściej traktowane jest jako zagrożenie dla kariery zawodowej. Dzięki zmianie pracy pracownicy unikają rutyny i wypalenia zawodowego. Krótszy czas pracy w jednej firmie jest również konsekwencją rosnącej popularności pracy projektowej i kontraktowej, dzięki której specjaliści są angażowani do pracy przy konkretnym zadaniu.

Pozostawanie przez wiele lat w jednej firmie może ograniczać dostęp do różnorodnych możliwości. Pracownicy przez lata zajmujący to samo stanowisko albo pełniący jedną rolę w organizacji przez dłuższy czas, są również coraz mniej atrakcyjni dla pracodawców. Zwłaszcza w branżach charakteryzujących się wysoką częstotliwością i zakresem zmian, gdzie od kandydatów oczekuje się zdolności adaptacyjnych oraz aktualnej wiedzy specjalistycznej.

Pracodawcy coraz częściej chętni są, żeby zatrudniać osoby, które niekoniecznie spełniają wszystkie kryteria, ale są gotowe do tego, żeby się wyszkolić. Z kolei osoby młodsze, mniej doświadczone coraz częściej zwracają uwagę na to jakimi projektami mają się zajmować, z jakimi osobami będą pracować, w jakim otoczeniu, w jakim biurze.– mówi Marta Aserigadu, ekspert Hays Poland.

Dla firm, które nie chcą lub nie mogą borykać się z dużą rotacją, niezmienne dobrym sposobem jest zatrudnianie absolwentów i zapewnienie im dalszego rozwoju w strukturze organizacji. Dzięki temu wraz z wydłużeniem stażu pracy oraz nabywaniem nowych kompetencji, zatrudnieni zmieniają stanowiska i zakres swoich obowiązków. Pracownik może poznać firmę i sprawdzić się w różnych obszarach działalności organizacji, dzięki czemu zdobywa różnorodne doświadczenie, umiejętności i kompetencje – cenne również dla pracodawcy. Od firny wymaga to jednak odpowiedniej struktury, dającej możliwości awansu oraz zapewnienia ciągłego rozwoju, wyzwań, a także atrakcyjnego wynagrodzenia i oferty świadczeń dodatkowych. Koniecznością staje się także zapewnienie pracownikom elastycznego i komfortowego środowiska pracy, indywidualnego traktowania oraz dostępu do zaawansowanych technologicznie narzędzi pracy. Warto też wziąć pod uwagę czynniki najważniejsze dla specjalistów rozważających zmianę pracy.

Również sami pracownicy coraz chętniej decydują się na zmianę pracodawcy. Chcą, żeby wykonywana praca miała sens, poczucie wspólnoty oraz przekonanie, że realizowane zadania przyczyniają się do czegoś ważnego. Istotny jest przełożony i zespół, z przynależności do którego możemy być dumni. Na znaczeniu zyskują też świadczenia dodatkowe oraz czynniki wpływające na jakość pracy i życia. Ważna jest równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, elastyczność oraz możliwości awansu, kariery oraz szkoleń i rozwoju. Ambitni pracownicy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia, które pozwolą im awansować i pozyskiwać kolejne kompetencje.
źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *