Cud z życia św. Antoniego

Osioł wie jak zachować się przed Jezusem w Eucharystii, ale człowiek nie! Kapłanom i zakonnikom na pewno jest dobrze znany…

Święta Edyta Stein – nawrócona Żydówka

Święta Edyta Stein była jedną z najwybitniejszych osobistości europejskiej elity filozoficznej i kulturalnej XX wieku. Bezkompromisowe poszukiwanie prawdy z głębokiego…