Zaakceptuj siebie

Zawsze byłam energiczną, pełną radości życia dziewczyną. W pewnym okresie mojego życia zaczęło się to jednak zmieniać – zbyt poważnie…

Archipelag śladów Boga (4)

Ksiądz Władysław Bukowiński miał w Polsce szczególną mi­sję do speł­nie­nia: udać się do władz za­kon­nych ojca Se­ra­fi­na Ka­szu­by i uzy­skać…