Akceptacja siebie – drogą do celu!

Małymi krokami i konsekwentnym działaniem należy rozpocząć pozytywne zmiany w swoim życiu. Nabycie odpowiednich umiejętności m.in. systematyczność, planowanie oraz akceptacja własnej osoby, dobrze wpływa na jakość codziennego funkcjonowania.