News will be here

Jak wygląda licytacja komornicza nieruchomości

Licytacja komornicza nieruchomości to przykry moment każdej osoby, która wpadła w tarapaty finansowe. Wielokrotnie dom lub mieszkanie jest dorobkiem całego życia. Komornik może zlicytować nieruchomość jeśli dłużnik nie spłaca swoich długów z różnych tytułów. Najpierw zajmuje nieruchomość, później wystawia na licytację i na końcu pokrywa zobowiązania dłużnika. Egzekutor zajmuje własność, żeby zaspokoić roszczenia wobec wierzyciela/li. Zawsze procedurę pokrycia długów zaczyna od nieruchomości, gdyż jej sprzedaż daje możliwość pokrycia zobowiązań wobec wierzyciela/li.

Przed licytacją
Zanim dojdzie do licytacji komornik wysyła do dłużnika wezwanie do komornik-licytacjaspłaty zobowiązania, gdyż w przeciwnym wypadku dokona zajęcia nieruchomości. To jest tylko formalność, bo nikt nie jest w stanie w trybie natychmiastowym spłacić wysokiego zadłużenia. W chwili, kiedy dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty, jego nieruchomość jest już zajęta. W tym samym czasie komornik składa wniosek o wpis do księgi wieczystej, żeby właściciel nie mógł jej sprzedać lub przepisać na inną osobę. Po zakończonej egzekucji, umorzeniu, egzekutor musi usunąć wpis z księgi wieczystej. W przypadku kiedy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, wniosek trafia do dokumentów dotyczących nieruchomości. Po odstąpieniu od egzekucji, komornik ma obowiązek usunąć wniosek o zajęciu w zbiorze dokumentów.
W przypadku nieuregulowania zadłużenia wraz z kosztami, w tym komorniczymi, w ciągu 14 dni, komornik zleca rzeczoznawcy wycenę nieruchomości, jeśli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed zajęciem nie była dokonywana. Na tej podstawie komornik wystawia nieruchomość na licytację. Na tym etapie dłużnik nie musi jeszcze opuszczać lokalu.

Publiczna licytacja
Sprzedaż nieruchomości zawsze przebiega w drodze publicznej licytacji. Innej procedurze podlegają niezabudowane grunty lub z niewykończonymi budynkami. Komornik może je wystawić na licytację już po 2 tygodniach od uprawomocnienia się opisu, oszacowania nieruchomości lub wyroku na podstawie którego wszczęto egzekucję (decyduje data ostatniego uprawomocnienia).
Egzekutor na dwa tygodnie przed rozpoczęciem licytacji musi akta-licytacja-komornikopublikować odpowiednie obwieszczenie w sądzie, urzędzie miasta i gminy, prasie lokalnej, na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz przesłać do wierzyciela i dłużnika.

Cena sprzedaży nieruchomości wystawionej na licytację nie może być niższa niż 3/4 wycenionej wartości. Jeśli w pierwszej licytacji nie dojdzie do sprzedaży, to jest wyznaczany drugi termin, a cena sprzedaży spada do 2/3 wyceny. Jeśli i tym razem braknie chętnych, to wierzyciel lub współwłaściciel może przejąć nieruchomość za 2/3 wartości. Jeżeli jednak nie dojdzie do przejęcia, to komornik umarza postępowanie na 6 miesięcy i ponownie wystawia nieruchomość na licytację.

Sprzedaż na licytacji
Klient, który wylicytował nieruchomość po dokonaniu wpłaty pieniędzy, uzyskuje prawo do tzw. „przysądzenia własności nieruchomości”. Prawomocnym postanowieniem sądu o przysądzeniu własności, zostaje wpisany do księgi wieczystej jako właściciel, a dotychczasowe obciążenia nieruchomości, wygasają. Środki ze sprzedaży są przelewane na pokrycie koszty egzekucji i roszczeń wierzycieli.

Dotychczasowy właściciel w tym momencie musi opuścić zajmowaną nieruchomość. Nowy nabywca może wyrazić zgodę na zamieszkiwanie poprzednika. Podpisują umowę najmu lub użyczenia lokalu. W przeciwnym wypadku dłużnik musi się wyprowadzić. Jeśli nie zrobi tego dobrowolnie, zostanie eksmitowany i będzie musiał pokryć koszty przeprowadzki, które wynoszą 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od każdej izby + asysta policji i transport majątku.
AM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *