News will be here

PTO apeluje: Musimy zacząć wyceniać onkologię kompleksowo

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz autorzy raportu: „Analiza kosztów wybranych onkologicznych produktów rozliczeniowych w Polsce – rekomendacje dotyczące taryf” zgodnie twierdzą, że stawki taryf NFZ kompletnie nie idą w parze z wysokimi wymogami Ministerstwa Zdrowia co do standardów realizacji procedur. Jako przykład podają stawkę hospitalizacji do teleradioterapii, która zrównana jest ze stawką zakwaterowania chorego w hostelu.

– Koszty leczenia nowotworów są coraz wyższe. Jest to spowodowane przede wszystkim nowymi technologiami, które wdrażamy, jak i lekami, których cena stale wzrasta. Jako dyrektor Centrum Onkologi muszę powiedzieć, że koszty to jest podstawowy nasz problem. Musimy pilnować racjonalnego wydawania środków – mówi newsrm.tv Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych i dodaje. – Od czasu wprowadzenia pakietu onkologicznego leczenie pacjentów z nowotworami nie bilansuje się.

– Hospitalizacja stanowi główny problem funkcjonowania ośrodków onkologicznych. Wzrastają koszty. Chorzy wymagają bardziej intensywnej i bardziej kosztownej opieki, podczas gdy nie pozwala na to sytuacja – zaznacza prof. dr hab. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Prognozy zapadalności na nowotwory złośliwe nie napawają optymizmem. Dane zawarte w mapach potrzeb onkologicznych Ministerstwa Zdrowia wskazują, że zapadalność na te schorzenia w jak rzucić palenie-bezalenaszym kraju wzrośnie o ok. 15% w 2020 roku i 28% w 2025 roku w stosunku do roku 2014. Spośród ok. 200 tys. osób, u których rozwinie się choroba nowotworowa, ponad połowa wymagać będzie radioterapii. Liczba chorych potrzebujących teleradioterapii oraz brachyterapii zwiększy się do ok. 120 tys., wobec ok. 83 tys. pacjentów poddanych radioterapii w roku 2014. – Musimy zacząć wyceniać onkologię kompleksowo. Dopiero wtedy będziemy mogli uzyskać rzetelne wyniki, które przełożą się na poprawę sytuacji pacjentów. Zwracamy się z tym apelem do Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – apeluje dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.
Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.
Źródło: news.tv

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *