News will be here

Obraz Matki Bożej Kodeńskiej słynący łaskami

W czasie modlitwy przed tym właśnie obrazem Sapieha został uzdrowiony. Papież zagroził ekskomuniką. Jak to się skończyło?

MATKA BOŻA KODEŃSKA KRÓLOWA I MATKA PODLASIA

KODEŃ, DIECEZJA SIEDLECKA.
BAZYLIKA ŚW. ANNY.

cud-sapiecha-5Obraz z w. XV/XVI, o wymiarach 223×128 cm, koronowany 15 VIII 1723 r. przez biskupa łuckiego Stefana Rupniewskiego.Tradycja podaje, że obraz kodeński przywiózł, a właściwie wywiózł z Rzymu chorąży wielki litewski Mikołaj Sapieha, zwany Pobożnym. Będąc chorym udał się z pielgrzymką do Rzymu, aby tam uprosić łaskę uzdrowienia. Papież Urban VIII przyjął go bardzo serdecznie i zaprosił do swojej kaplicy, gdzie był czczony obraz Matki Bożej Gregoriańskiej.
W czasie modlitwy przed tym właśnie obrazem Sapieha został uzdrowiony. Zapragnął posiąść ten cudowny wizerunek na własność i usilnie prosił aby mu go podarowano. Spotkał się jednak z odmową.

Wtedy przekupił zakrystianina papieskiego i ten wykradł obraz z kaplicy. Po otrzymaniu wizerunku, Sapieha natychmiast wyjechał z nim do kraju i umieścił w Kodniu. Było to 15 września 1631 rokucud-sapiecha-4-277x300. Obraz został początkowo umieszczony w kaplicy zamkowej Sapiehów. Papież pod karą ekskomuniki polecił obraz zwrócić do Watykanu. Wypadki dziejowe jednak sprawiły, że Mikołaj Sapieha na sejmie w 1634 roku dzielnie bronił praw Kościoła. Na wieść o tym papież przebaczył mu zuchwały czyn wykradzenia obrazu i wyraził zgodę aby pozostał on w Kodniu. W dniu 8.01.1636 roku biskup łucki Bogusław Radoszewski przeniósł łaskami słynący wizerunek z kaplicy zamkowej do drewnianego kościółka św. Anny. Car kasując parafię kodeńską zarządził, że cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej wraz z wotami i relikwiami ma być przewieziony na Jasną Górę, bez żadnych odznak czci. OO. Paulini 3.VIII.1875 roku umieścili obraz w bazylice jasnogórskiej w kaplicy aniołów Stróżów.

W 1926 roku obraz przewieziono do Warszawy i poddano konserwacji. W nocy 4 na 5 lipca przeniesiono święty wizerunek do Siedlec. 17.VIII.1927 roku obraz wyruszył w uroczystym pochodzie z Siedlec do Kodnia. Po 52 latach wygnania wróciła Najświętsza Wygnanka do swojej stolicy.
Źródło: cudajezusa.pl

2 Comments

  1. M.S.Kazimierzak

    Jako kresowiakowi pochodzącego z Równego na Wołyniu ważne to stwierdzenie dla dania znaku pamięci : „…Tak oto dnia 4 września roku Pańskiego 1927 Matka Boska Kodeńska obejmowała na nowo nadbużańskie kraje w swe miłosierne władanie.”-tymi słowami kończy Zofia Kossak napisaną w BŁOGOSŁAWIONA WINA historię obrazu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *