News will be here

Co wpływa na wzrost zarobków?

Standardowo początek kariery zawodowej to czas zdobywania doświadczenia, uczenia się i poszukiwania własnej drogi, nie jest to raczej okres, kiedy można liczyć na wysokie zarobki. Jednak, jak wynika z danych pozyskanych przez HRK, istnieją zawody czy specjalizacje, w których nawet osoba z niewielkim doświadczeniem może liczyć na dobre wynagrodzenie – są to zajęcia związane między innymi z branżą IT, SSC/BPO czy finansami.

Na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników. Pierwsza grupa to aspekty związane z samą firmą – branża, w której działa, jej wielkość, pochodzenie kapitału czy nawet jej lokalizacja. Druga grupa czynników to te związane bezpośrednio z pracownikiem – kierunek studiów, znajomość języków, umiejętności i odbyte szkolenia. Niezaprzeczalnie ogromny wpływ na wynagrodzenie ma także doświadczenie zawodowe – ono niezależnie od wszystkich pozostałych czynników zawsze przekłada się na proponowaną pracownikowi pensję.

Istnieją jednak branże, w których młodzi pracownicy zaraz po ukończeniu studiów mogą liczyć na dobre wynagrodzenie. Należą do nich: IT, FMCG, finanse, sektor SSC/BPO czy obszar związany z nowoczesnymi technologiami.

Pieniądze w nowych technologiach

Duży wpływ na oferowane wynagrodzenie ma fakt, że obecnie możemy mówić o rynku pracownika. W wielu branżach brakuje pracowników o odpowiednich kompetencjach, dlatego to pracodawca musi wyróżnić się na rynku, by zainteresować kandydata ofertą pracy.

Takie zjawisko możemy zaobserwować w inżynierii produkcji, w której najpopularniejsze specjalizacje to np. robotyka, automatyka oraz nowe technologie. Wiele firm produkcyjnych i technicznych poszukuje osób, które sprawnie zarządzają projektami oraz procesami.
W Polsce powstaje coraz więcej centrów R&D, w których specjaliści wykazujący się kreatywnością i pomysłowością mogą liczyć na stabilność zatrudnienia oraz kontakt z najnowocześniejszymi technologiami. W tych specjalizacjach młodym pracownikom proponuje się wysokie zarobki już na starcie kariery.

Na polskim rynku pracy mamy braki kadry inżynierskiej, co ma przełożenie na podejście pracodawców do tych specjalistów, w tym na oferowane im pensje. W obszarach związanych z technologią zarobki osób w wieku 24-26 lat mogą wynieść nawet około 5000-7000 złotych brutto. Związane jest to z faktem, że firmy produkcyjne inwestują w nowe technologie i udoskonalają parki maszynowe, poszukują coraz więcej osób do obsługi maszyn, robotów i urządzeń. Pojawia się wielu nowych inwestorów z zagranicy, którzy oferują ciekawe możliwości rozwoju, jak na przykład wiodący producenci z rynku motoryzacyjnego. – wyjaśnia Marcin Iwaniec, Recruitment Team Leader Engineering & Technology w firmie HRK.

Specjaliści IT – dobre zarobki na start

Branża IT jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie i w Polsce, a wynagrodzenia zatrudnionych w niej pracowników systematycznie rosną. Niedobór specjalistów IT sprawia, że pracodawcy zatrudniają na bardzo dobrych warunkach finansowych już studentów III-IV roku, zwłaszcza na potrzeby rozwoju oprogramowania.

W branży IT poziom wynagrodzenia zależy od specjalizacji. Dobry programista w międzynarodowej firmie jeszcze przed ukończeniem studiów może zarabiać w granicach 7 000-10 000 złotych brutto, a nawet więcej. Duży popyt na informatyków sprawia, że część z nich świadomie rezygnuje z umowy o pracę i wybiera kontrakt, który gwarantuje im jeszcze wyższe płace. W innych obszarach takie wynagrodzenia trafiają się rzadziej.

Co wpływa na wzrost zarobków?

Warto, by osoby, które rozpoczynają dopiero karierę zawodową i nie mają jeszcze szansy na pochwalenie się dużym doświadczeniem w CV, stawiały na dodatkowe umiejętności, takie jak znajomość języków obcych, kursy i szkolenia – zarówno z obszaru specjalizacji, jak i spoza niego. Pracodawcy kładą duży nacisk na znajomość języków obcych. Angielski jest obecnie językiem podstawowym, każdy kolejny zwiększa szansę na zatrudnienie, szczególnie w takich branżach jak FMCG czy SSC/BPO.

W sektorze SSC/BPO największym zainteresowaniem wśród pracodawców cieszą się kandydaci, którzy znają więcej niż jeden język obcy. Szczególnie znajomość języków skandynawskich czy orientalnych ma znaczący wpływ na wysokość wynagrodzenia,
a w przypadku początkujących pracowników jest to najbardziej zauważalne. Czasami znaczenie mogą mieć dodatkowe aktywności, jakie podejmowaliśmy w tracie nauki. Wskazać tu można wolontariaty lub pracę w samorządzie studenckim, dzięki którym zdobywamy umiejętności unikalne w kontekście rynku i jednocześnie bardzo doceniane przez pracodawców. – mówi Marta Garus, Branch Manager SSC/BPO w firmie HRK.

Dodatkowym atutem przy negocjacji pensji mogą być zdobyte certyfikaty czy ukończone kursy. W branży finansowej ma to szczególne znaczenie. Osoba, która zdała CIMA, ACCA, Prince2, może zwiększyć swoje oczekiwania finansowe.

Wynagrodzenia na polskim rynku nieustannie rosną. Przede wszystkim jest to związane ze zjawiskiem rynku pracownika, które zauważalne jest już w wielu branżach. Skutkuje to coraz większymi potrzebami pracodawców i coraz mniejszą liczbą kandydatów dostępnych do podjęcia pracy. Porównując obecną sytuację z tą sprzed 10-15 lat, można zaobserwować, że osoby przed 30. rokiem życia, które mają odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i wykształcenie, szybko awansują, a tym samym otrzymują wyższe wynagrodzenia.

Pensje młodych pracowników z 2-, 3-letnim doświadczeniem mogą zaczynać się od ponad 4 000 złotych brutto, jak to ma miejsce w sektorze SSC/BPO i FMCG, i sięgać około 10 000 złotych brutto w branży IT. Na wysokie wynagrodzenie mogą liczyć również młodzi pracownicy instytucji finansowych – od 7 000 do 12 000 złotych brutto.

Rynek pracy sprzyja obecnie także pracownikom bez doświadczenia – w wielu obszarach to pracodawcy zabiegają o pracowników i kuszą ich większymi pensjami oraz dodatkowymi benefitami. Jednak warto pamiętać, że rynek pracy się zmienia, tak jak zmienia się gospodarka, i warto budować swoją karierę nie tylko dziś, ale z myślą o tym, gdzie się widzimy za kolejnych 5, 10 czy 15 lat.
Źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *