News will be here

Zawierz swoje życie Bogu jak Maryja

ZAWIERZENIE jest aktem przekazania kogoś lub czegoś danej osobie, oddając to w jej ręce, tak, aby mogła ona dysponować tym w dowolny sposób i czynić z tym, co zechce. Jest równoznaczne z „ofiarowaniem”, ale dodaje do tego, jak wskazuje samo słowo, motyw zaufania. Zawierzenie jest tym, co wyraża motto papieża Jana Pawła II (a wcześniej także motto Jezusa): „Totus Tuus”, „Cały Twój, o Maryjo”. Jest tym aktem, który uczynił Jezus w agonii na krzyżu, powierzając nas jako dzieci, Swojej Matce.

KONSEKRACJA (poświęcenie) oznacza „czynić sakralnym” coś, co Rozaniec-Maryja-modlitwa-chrzescijaninprzynależy lub oddane jest Bogu, więc nie przeznaczone już więcej do celów świeckich (profanum) czy obcych Bogu. W tym sensie, słowo konsekrować jest równoznaczne ze słowem poświęcać i uświęcać. Konsekracja oznacza również „przeistoczenie”.

Hostia konsekrowana
Maksymalnym przykładem Konsekracji jest ta, która dokonuje się podczas Mszy Świętej: chleb i wino ofiarowane wcześniej Bogu, są przez Niego Samego konsekrowane, czyli przekształcone w swej istocie („przeistoczone” jak mówi Kościół) w Ciało, Krew, Duszę i Boskość Jezusa Chrystusa. To już nie chleb i wino, choć zachowują „swoją przypadłość (akcydens)”, czyli cechy przypadłościowe (kształt, kolor, wygląd zewnętrzny i skład chemiczny), ale stają się Jezusem Chrystusem, obecnym w pełni Swej Istoty i całym Swym Życiem, aby dać nam Siebie i przekształcić nas w Siebie na tyle, na ile Mu na to pozwolimy.

CZEGO?
Nas samych: „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1). Wszystkiego, kim jesteśmy, co mamy i co robimy; przede wszystkim jedynej rzeczy, która od nas zależy i którą możemy odmówić Bogu, a to byłoby największym nieszczęściem dla nas – naszej woli, którą zwykle nazywamy naszym sercem. Jezus wskazuje na to, mówiąc: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli… Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7,21).

KOMU?
Oczywiście Bogu. Tak jak uczynił to sam Jezus i jak uczyniła to Maryja. Od pierwszej chwili swego życia, Maryja poświęciła całą siebie Woli Bożej, aby wybłagać przyjście Mesjasza. Poświęciła siebie Bogu, ofiarowała w pełni swoją osobę i swoje życie Miłości Bożej, Bożemu Planowi; a w swoim czasie Bóg „poświęcił Siebie Maryi”. W rzeczywistości Jezus poświęcił Siebie Maryi od momentu Wcielenia, a pod koniec Swego życia odnowił Swoje poświęcenie Woli Ojca. Modląc się za Swych uczniów, powiedział: „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17,17-19).

Jezus i Maryja
Tak więc, Bóg chciał przyjść do nas i ofiarować się nam poprzez Maryję; chciał, aby Jego Wcielenie i Odkupienie odbyły się za wolnąJezus Chrystus-Bóg_wiara zgodą i przy współpracy kochającej Maryi, Jego Matki. W ten sam sposób, pragnie, abyśmy przyszli do Niego i oddali się Mu, poprzez Maryję, ponieważ Maryja ma za zadanie zjednoczyć Boga i człowieka: sprawiła, że Bóg stał się Człowiekiem i sprawia, że każdy człowiek może stać się, poprzez łaskę, jak Jezus, jak Bóg. Tak więc, jest to poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją i w Niepokalanym Sercu Maryi.

W JAKIM CELU?
W celu bycia przedstawionym i ofiarowanym przez Nią i jak Ona Bogu, Woli Boga, aby dla Niej, z Nią i w Jej Niepokalanym Sercu zostać przekształconym i przeobrażonym w drugiego Jezusa „na obraz i podobieństwo” Jezusa. I wtedy, Miłość Ojca będzie w pełni zaspokojona i doskonale uwielbiona: będzie to wypełnienie Jego Woli i w ten sposób nadejdzie ostatecznie Jego Królestwo.

W JAKI SPOSÓB?
Przy pomocy wielu pięknych słów i wyrażeń? Za pomocą obszernej modlitwy o bogatej zawartości teologicznej? Za pomocą kilku szczerych słów?… Wszystko to może być przydatne i wartościowe; ale istotne jest, aby czynić to z umysłem (na ile rozumiemy) i z sercem (o ile chcemy i pragniemy).

Ile razy? Raz w życiu? Raz w roku? (nie zaszkodzi) Raz w miesiącu? Codziennie? Co godzinę? W każdej minucie czy sekundzie? Tak! … Z każdym oddechem? Przy każdym uderzeniu serca? W każdym spojrzeniu, myśli, słowie, czynie, sytuacji itd? Tak Tak Tak! To nie jest zwykły akt pobożności czy formalna czynność. Jest to życie, aby żyć, jest to przymierze z Bogiem poprzez Maryję, jest to cel do zdobycia. Poświęcenie (konsekracja) będzie spełnione i w pełni zrealizowane tylko w momencie naszego wejścia do Nieba. Jest praktycznie odpowiedzią, której musimy udzielić, jak Św. Jan, na testament miłości Jezusa Ukrzyżowanego: „Oto Matka twoja”. „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”, czyli do swego życia (J 19,27).

„Od zawsze było jasnym, że katolicyzm nie może istnieć bez pobożności maryjnej, że bycie katolikiem oznacza bycie maryjnym, że miłość do Matki prowadzi do odnalezienia Pana w Matce i poprzez Matkę.” (Benedykt XVI do przedstawicieli „Kongregacji Maryjnej” z Ratyzbony, 29 maja 2011)

Maryja Królowa Nieba O Maryjo, Matko Jezusa i Matko Moja,
jasna-gora-Matka-Boza-Maryja-cudpowierzam Ci i poświęcam Ci moje życie tak, jak uczynił to Twój Syn Jezus. Powierzam się Twojej roli jako Matki i Twojej władzy jako Królowej, Twojej mądrości i miłości, którymi napełnił Cię Bóg, całkowicie odrzucając grzech i tego, kto go inspiruje, i powierzam Ci moje istnienie, moją osobę i moje życie, a zwłaszcza moją wolę, abyś chroniła ją w Twym Matczynym Sercu i ofiarowała ją Panu wraz z ofiarą, którą Ty uczyniłaś z Siebie i z Twojej woli.
W zamian naucz mnie wypełniać tak, jak Ty Wolę Bożą i żyć w Niej. Amen
Źródło: wolaboza.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *