News will be here

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Z roku na rok systematycznie zwiększa się liczba osób korzystających z ochrony oferowanej przez grupowe ubezpieczenia zdrowotne. Jak wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń podsumowujących II kwartał 2016 r., rok do roku liczba użytkowników polis zbiorowych wzrosła o ponad 250 tysięcy osób, to 23% wzrost. Na utrzymującą się wysoką popularność i rosnące zainteresowanie tymi ubezpieczeniami wpływ ma kilka czynników.
Przede wszystkim Polacy docenili komfort posiadania dodatkowej ochrony. Po drugie, rośnie różnorodność firm i organizacji podejmujących decyzję o współpracy z ubezpieczycielem w obszarze zdrowia.

Administracja, edukacja i mały biznes

Jeszcze nie tak dawno temu głównym dostawcą prywatnej pomocy medycznej dla przedsiębiorców były wyspecjalizowane firmy medyczne. Oferują one możliwość korzystania z konsultacji lekarskich w dedykowanych placówkach medycznych, którymi zarządzają. W efekcie ich głównymi odbiorcami są duże firmy i zagraniczne korporacje z siedzibą w największych miastach. Ostatnio sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. Prywatną ochroną zaczęły się interesować firmy z sektora MSP oraz organizacje nie kojarzone z rozbudowanymi benefitami pracowniczymi w tym obszarze. Przyjaznym dla nich rozwiązaniem okazało się ubezpieczenie grupowe.

– W ostatnim półroczu zauważyliśmy 30% wzrost zainteresowania pakietami ubezpieczeniowymi ze strony administracji publicznej, w porównaniu do pierwszych miesięcy minionego roku. Podpisaliśmy już pierwsze umowy. Nawiązaliśmy również współpracę z zakładami komunalnymi czy wodno-kanalizacyjnymi. Coraz częściej zgłaszają się do nas również jednostki edukacyjne, które pragną zaoferować swojej kadrze dodatkową ochronę zdrowotną. Mogę zatem z pełnym przekonaniem stwierdzić, że grupowe ubezpieczenia zdrowotne nie są już domeną wyłącznie korporacji czy firm o dużym odsetku pracowników biurowych – mówi Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Wygodę oferowaną przez ubezpieczenia zdrowotne docenili również przedstawiciele branży spedycyjnej. Z uwagi na charakter i specyfikę działalności, pracownicy tego sektora nieustannie podróżują po Polsce. Dlatego zarządzający takimi firmami szukają rozwiązań, które zapewniają dostęp do szerokiej liczby placówek zlokalizowanych również poza największymi ośrodkami miejskimi.

Różne modele ochrony

Czynnikiem, który również ma wpływ na wzrost popularności ubezpieczeń zdrowotnych wśród różnych branż jest nieustanna ewolucja propozycji dostępnych na rynku. Oprócz tradycyjnego podziału opierającego się na zakresie badań i specjalizacji lekarskich, z których można skorzystać, pojawiły się rozwiązania ilościowe. Wraz ze wzrostem wartości polisy rośnie ilość wizyt dostępnych w roku ubezpieczeniowym, a lista badań i konsultacji lekarskich jest niezmienna, niezależnie od wybranej opcji. Dzięki temu ubezpieczony już w ramach podstawowych wariantów otrzymuje dostęp do ciężkiej diagnostyki jak tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny.

– Ważnym elementem wpływającym na zainteresowanie pracodawców i pracowników polisami medycznymi jest możliwość współfinansowania składki przez ubezpieczonych. Wpływa to nie tylko na samą decyzję o podjęciu współpracy z ubezpieczycielem, ale również na wybór wariantu ochrony – dodaje Małgorzata Jackiewicz z SALTUS Ubezpieczenia.

Beneficjentami polis zapewnianych przez pracodawców często są nie tylko osoby zatrudnione w firmie. Dość powszechnym podejściem jest rozszerzanie ich działania na członków najbliższej rodziny pracowników.
Źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *