News will be here

Jak stać się jednością z Jezusem?

Można zrozumieć rzeczywistość życia w Woli Bożej i jej nieskończony zasięg i namacalnie dostrzec, jak różnym jest od pełnienia tylko Woli Boga, czy życia „zgodnie z Wolą Bożą” tylko w takim stopniu, w jakim Wola Boża stanie się życiem, którym żyjemy. Żyć w Woli Bożej oznacza posiadać tę samą Wolę Boga jako własne życie.
Życie w Woli Bożej to największe dobro, jakie może zaistnieć w Niebie i na ziemi

Jezus mówi do Sługi Bożej Luizy Piccaarrety: „Tak bardzo pragnę,

Błogosławieństwo Jezusa
Błogosławieństwo Jezusa

aby stworzenia przyjęły Moją Wolę, to ma dla Mnie największe znaczenie, najbardziej Mi leży na sercu. Wszystkie inne rzeczy nie interesują mnie jednakowo, nawet te najbardziej święte i kiedy widzę, jak dusza żyje Moją Wolą, czuję się zwycięski, ponieważ w tym zawiera się największe dobro, jakie może zaistnieć w Niebie i na ziemi.” (23.03.1910)

Jezus Miłosierny„Chcę cię zawsze w Mojej Woli… Chcę poczuć twoje serce bijące w Moim, bijące tą samą miłością i z tym samym bólem. Chcę poczuć twoją wolę w Mojej, która mnożąc się we wszystkich, w jednym akcie, dałaby Mi zadośćuczynienie za wszystkich i miłość wszystkich. Chcę poczuć Moją Wolę w twojej, abym czyniąc Moim twoje ubogie człowieczeństwo, mógł unieść je przed Majestat Ojca jako stała ofiara.” (04.07.1917)

„Oto dlaczego mówię ci tak często o życiu w Mojej Woli, którego aż po dziś dzień nikomu nie ukazałem. Znano najwyżej cień Mojej Woli, łaskę i słodycz, jaką niesie spełnianie Jej, ale wniknięcie do Jej wnętrza, ogarnięcie Jej bezmiaru, pomnożenie się ze Mną i przeniknięcie wszystkiego, nawet pozostając na ziemi, i w Niebie, i w sercach, to nie jest jeszcze znane, tak iż dla wielu wyda się to dziwnym, ale kto nie otworzy swego umysłu na światło Prawdy, nic nie zrozumie.” (29.01.1919)

Luiza uczy nas, na czym właściwie polega zadanie życia w Woli Bożej:

„… Gdy się modliłam, zamierzałam wejść w Wolę Bożą i tutaj, czyniąc moim wszystko, co w Niej istnieje i przed Którą nic się nie ukryje (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość), i robiąc sobie koronę ze wszystkich, w imieniu wszystkich zanosiłam przed Majestat Boży mój pokłon, moją miłość i moje zadośćuczynienie itd.” (05.01.1921).
Jezus staje się życiem wszystkich czynów stworzenia

Fiat, nie się stanie Wola Twoja„Czy uważasz to za nieistotne, że Moja Wola, święta, ogromna oraz wieczna, zniża się do stworzenia i łącząc Moją Wolę z wolą stworzenia, rozprasza ją w Mojej, i sprawia, że Ja staję się Życiem wszystkich czynów stworzenia, nawet tych najmniejszych? Tak więc, jego bicie serca, słowo, myśl, ruch, oddech stają się biciem serca, słowem, myślą, ruchem, oddechem Boga żyjącego w stworzeniu. Ukrywa ono w sobie Niebo i ziemię, i tylko pozornie widać w nim stworzenie. Większej Łaski i wspanialszego cudu oraz świętości bardziej heroicznej nie mógłbym ci dać niż ta, którą jest Mój FIAT.” (06.06.1921)

„Jest to głos, który rozchodzi się echem wszędzie i mówi: Miłość, chwała i uwielbienie dla Mojego Stwórcy! A zatem, kto żyje w Mojej Woli jest echem Mojego głosu, jest tym, który powtarza Moje Życie, jest doskonałą chwałą Mojego Stworzenia.” (28.03.1922)
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”

To, czym jest życie w Woli Bożej, Jezus wyjaśnił podczas Ostatniej Wieczerzy, w Swojej modlitwie do Ojca: „Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje.” (J 17,10)

W rzeczywistości, aby żyć w Woli Bożej, Jezus musi najpierwzmartwychwstanie-216x300 faktycznie wejść w posiadanie wszystkiego, co do nas należy (kim jesteśmy, co posiadamy i co robimy), musi On stać się nie tylko widzem, ale także Bohaterem wszystkiego, co w nas jest, naszego życia („Przybądź, Wolo Boża, aby myśleć w moim umyśle … itd”), tak aby można było powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20), ale potem koniecznym jest, aby stworzenie rzeczywiście wzięło w posiadanie to wszystko, Kim Jezus jest, wszystko, co do Niego należy, Jego Życie, czyniąc wszystko to, co On czyni, wraz z Nim i tak jak On. W przeciwnym razie nie można powiedzieć, że jest to„życie w Woli Bożej”.

Krótko mówiąc, żyć w Woli Bożej to stać się jednym (przez łaskę) z Jezusem, czyniąc naszym wszystko to, co do Niego należy, aby ofiarować to wszystkim stworzeniom, aby zastąpić czyny każdego stworzenia boskimi czynami Jezusa, a więc odwdzięczyć się Jezusowi w boski sposób w imieniu każdego stworzenia. Albo wraz z Jezusem dać stworzeniom całą Miłość Ojca i oddać Ojcu pełny hołd, który Mu się należy ze strony wszystkich stworzeń (uwielbienie, chwałę, cześć, dziękczynienie, zadośćuczynienie oraz miłość w sposób powszechny).
źródło: wolaboza.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *