News will be here

Jak podchodzą rekruterzy do kandydatów na pracowników?

81 proc. kandydatów twierdzi, że brak informacji zwrotnej od pracodawcy wywołuje negatywne doświadczenia z rekrutacji. 87 proc. starających się o pracę już na rozmowie kwalifikacyjnej chciałoby poznać bezpośredniego przełożonego. Aż 4 proc. całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa może wynieść kara za naruszanie prywatności aplikującego. Eksperci eRecruiter przekonują, że to właśnie te liczby powinni zapamiętać specjaliści HR w 2017 roku.

– Trendy rynkowe nie pozostają bez wpływu na działania specjalistów zajmujących się rekrutacją. W związku z tym, że teraz w wielu sektorach rynku coraz trudniej o pracownika, w centrum uwagi rekruterów znalazł się kandydat do pracy. Konsekwencją tego jest dalsza profesjonalizacja dobrze wszystkim znanego obszaru candidate experience. Firmy szlifują sposoby pozwalające coraz lepiej wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób starających się o pracę. Uważamy, że w tym roku kluczowe będzie skupienie się na takich zagadnieniach, jak komunikacja z aplikującym na każdym etapie prowadzenia procesu zatrudniania, angażowanie bezpośrednich przełożonych w rekrutacje oraz bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów. Ten ostatni obszar jest szczególnie istotny ze względu na możliwe konsekwencje finansowe niewłaściwego zarządzania bazą danych – podkreśla Paweł Brzozowski, ekspert eRecruiter.

Bez komunikacji ani rusz

Na jakim etapie znajduje się aplikacja? Jak będzie przebiegał proces rekrutacji? Jakiego typu zagadnienia będą poruszane na rozmowie kwalifikacyjnej? Właśnie takich informacji oczekuje prawie każdy kandydat starający się o pracę. Niestety, tylko 40 proc. pracodawców przekazuje je na bieżąco. I choć utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi osobami może wydawać się czasochłonne, dzięki nowoczesnym technologiom wcale nie musi takie być. Systemy rekrutacyjne, takie jak eRecruiter, pozwalają na łatwe wysyłanie każdej osobie aplikującej do firmy wiadomości z podziękowaniami za udział w rekrutacji i informacją o kolejnych krokach. Od niedawana, taka informacja może także zostać wysłana smsem. Nowa usługa eRecruiter – Spotkania z notyfikacją SMS – pozwala rekruterom na efektywną komunikację z kandydatami. Informacje o planowanej dacie i miejscu spotkania a także przypomnienie wysłane są automatycznie z systemu.

Rekrutacyjna randka z bezpośrednim przełożonym

Przyszły pracownik chce wiedzieć, kto będzie jego szefem właściwie od początku procesu rekrutacyjnego. Aż 87 proc. kandydatów wyraża chęć spotkania z kadrą kierowniczą już podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Działy HR, pracując nad podnoszeniem jakości prowadzonych procesów rekrutacyjnych, powinny umiejętnie angażować przedstawicieli biznesu, dając tym samym podstawy do stworzenia efektywnej współpracy z nowo zatrudnionymi w przyszłości. To korzyść nie tylko dla kandydata, ale również dla firmy. Tylko współpraca działu HR i działu poszukującego pracownika daje pewność, że zatrudni się osobę najlepiej dopasowaną do DNA danej firmy.

Priorytetowa ochrona danych osobowych

W 2016 roku pracodawcy dowiedzieli się o unijnej reformie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, która będzie egzekwowana od maja 2018 roku. Celem zmian jest zabezpieczenie prywatności osób, których dane osobowe są przetwarzane. A to oznacza, że firmy z jeszcze większą troską i uwagą będą musiały dbać o każdy dokument aplikacyjny, który wpłynie do nich w trakcie procesu rekrutacyjnego. Zwłaszcza, że stwierdzone naruszenie zasad ochrony danych osobowych może oznaczać poważne konsekwencje, przede wszystkim finansowe. Odpowiednia instytucja – w Polsce jest to GIODO – będzie uprawniona do nakładania administracyjnych kar pieniężnych i ich zdecydowanego egzekwowania. Kształt przyszłych kar zależy jeszcze od decyzji polskiego ustawodawcy ale już w tym momencie można przykładowo wskazać, iż naruszenie obowiązków informacyjnych względem kandydata podlegać będzie administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 proc. jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Co zrobić, aby tego uniknąć?

Już teraz warto zadbać o wdrożenie odpowiednich procedur i narzędzi. Dzięki platformie do zarządzania rekrutacjami eRecruiter pracodawca w jednym miejscu ma wszystkie informacje na temat zaakceptowanych przez kandydatów zgód czy wskazanych obowiązków informacyjnych. Wszystkie dane są odpowiednio zabezpieczone – już na etapie aplikowania przez kandydatów.
– Jeżeli rekruterzy z odpowiednią dbałością i zdecydowaniem podejdą do wskazanych powyżej wyzwań, rok 2017 w branży HR będzie bardzo ciekawy. Większy nacisk pracodawców na candidate experience przełoży się na wdrażanie coraz odważniejszych inicjatyw. To natomiast wpłynie na wyższą jakość prowadzonych w Polsce procesów rekrutacyjnych – podsumowuje Paweł Brzozowski.
źródło: newsr.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *