News will be here

„Ocena płynoterapii śródoperacyjnej w polskich szpitalach”

Codziennie klika tysięcy osób w Polsce jest hospitalizowanych. U wielu z tych osób prowadzona jest płynoterapia. To ona pomaga w utrzymaniu prawidłowej czynności układu krążenia i uzupełnia niedobory będące skutkiem choroby, jak i wykonywanych zabiegów. Chociaż płynoterapia należy do jednej z najczęściej wykonywanych interwencji terapeutycznych w polskim lecznictwie szpitalnym, to nadal jej skala jest nieznana.

– Do tej pory domniemamy jak płynoterapia jest prowadzona analizując rodzaj, oraz ilości sprzedawanych leków. Badanie, które z grupą ekspertów planujemy wykonać ma na celu określenie statusu tego co w Polsce robimy – mówi newsrm.tv prof. Waldemar Machała, autor badania „Ocena płynoterapii śródoperacyjnej w polskich szpitalach”.

Płynoterapia to podstawowa i najczęściej stosowana forma terapii u osób hospitalizowanych, ważna na równi ze wszystkimi pozostałymi czynnościami terapeutycznymi wykonywanymi w trakcie leczenia. Okołooperacyjna płynoterapia zapewnia utrzymanie prawidłowej czynności układu krążenia i uzupełnia niedobory będące skutkiem choroby, jak i wykonywanych zabiegów. Wszelkie błędy w leczeniu płynami wynikające z pośpiechu, czy też niedocenienia znaczenia terapii płynowej w procesie terapeutycznym skutkują wydłużeniem hospitalizacji i zwiększeniem kosztów, które ponosi szpital.

Badanie „Ocena płynoterapii śródoperacyjnej w polskich szpitalach” obejmie blisko 250 szpitali w naszym kraju. Wyniki uzyskane w badaniu pozwolą nakreślić obraz jednej z najczęściej wykonywanych interwencji terapeutycznych w polskim lecznictwie szpitalnym.

– To badanie pozwoli nam dość efektywnie określić jakie płyny podajemy, u jakich chorych i w jaki sposób wygląda odpowiedź chorych na w taki sposób podejmowaną płynoterapię – wyjaśnia prof. Waldemar Machała.

Mając na względzie wagę terapii płynowej dla przebiegu leczenia i efektów terapeutycznych uzyskiwanych u pacjentów, prof. Waldemar Machała, Przewodniczący Sekcji Znieczulenia Ogólnego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zaplanował badanie, które da podgląd codziennej praktyki oddziałów anestezjologicznych polskich szpitali.

– Założeniem badania „Ocena płynoterapii śródoperacyjnej w polskich szpitalach” jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat płynoterapii – interwencji terapeutycznej wykonywanej setki razy każdego dnia przez specjalistów w każdym z polskich szpitali. Celem badania nie jest wypracowywanie zaleceń, rekomendacji, czy standardów. Na bazie informacji dostarczonych przez szpitale, które zechcą wziąć udział w badaniu zostanie opracowany raport, którego wyniki pozwolą przeanalizować codzienną praktykę w zakresie płynoterapii, a także wystosować odpowiednie wnioski dotyczące płynoterapii w placówkach medycznych – komentuje prof. Waldemar Machała, autor badania.

Badanie będzie polegało na sprawozdaniu z rodzaju płynów infuzyjnych użytych w trakcie operacji. Analizie poddane zostaną znieczulenia wykonywane wyłącznie w określonej grupie chorych, znajdujących się w konkretnym stanie fizycznym i w konkretnym interwale czasowym.

– Wspólnie z regionalnym koordynatorami badania uznaliśmy, że konieczne jest poznanie nawyków polskich anestezjologów dotyczących wyboru płynów infuzyjnych, aby wyniki można było odnieść w przyszłości do charakteru płynów podawanych w innych specjalnościach medycznych. Mając na względzie wymiar terapeutyczny i społeczny poruszanego zagadnienia każdy specjalista anestezjolog może zgłosić swój szpital do udziału w badaniu kontaktując się z biurem Kampanii na rzecz Optymalnej Płynoterapii – dodaje prof. Machała.

Badanie „Ocena płynoterapii śródoperacyjnej w polskich szpitalach”, prowadzone jest pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – prof. dr. hab. n. med. Radosława Owczuka oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Badanie otrzymało pozytywną ocenę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nr RNN/29/17KN) z dn. 17 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na temat badania na stronie: http://www.machala.info
źródło: newsrm.tv

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *