News will be here

Co nowego czeka właścicieli firm przewozowych?

Na początku tygodnia Senatorowie wraz z ekspertami spotkali się na dwóch posiedzeniach komisji senackich, aby przedyskutować temat nadchodzących zmian w branży transportowej. Co nowego czeka właścicieli firm przewozowych?

Podczas pierwszych obrad, w poniedziałek, 20 lutego członkowie Komisji Infrastruktury oraz Senatorowie wraz z przedstawicielem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, analizowali sytuacje polskiej branży transportu drogowego, pod kątem możliwości objęcia przewozów międzynarodowych zakresem dyrektywy o pracownikach delegowanych. Podsumowaniem ponad półtoragodzinnej debaty była koncepcja zaproszenia do Polski komisarza EU ds. transportu Violety Bulc.

Dzień później, tj. we wtorek 21 lutego, podczas wspólnego posiedzenia przedstawicieli Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury, omówiona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu.Wprowadzenie nowego aktu prawnego ma na celu zbudowanie ogólnopolskiego systemu monitorowania przewozów drogowych, dokonywanych na terytorium Polski. Szczególnie dokładnie będą monitorowane przewozy towarów wrażliwych, min. paliw, olejów smarowych, skażonego alkoholu etylowego, suszu tytoniowego i innych nieznanych jeszcze towarów, w stosunku do których stwierdzono wcześniej nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Kontrolę przewozu tego typu towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Rezultatem wprowadzonych zmian ma być zminimalizowanie poziomu zakłóceń gospodarczych związanych z przewozem towarów, podjęcie próby uszczelnienia systemu podatkowego VAT, a tym samym ograniczenie tzw. szarej strefy i wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji.

„Jeszcze przed wprowadzeniem ustawy, można stwierdzić, że nowa regulacja nie jest idealna. Pomija wiele kwestii, takich jak tranzyt po Polsce czy przesunięcia magazynowe. Ustawa wymusi na przedsiębiorcach spełnianie dodatkowych wymogów, między innymi generowanie numerów referencyjnych (poprzez system numerów referencyjnych generowanych przy zgłoszeniu przewozu na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych), szkolenia pracowników, przekonstruowanie procesów logistycznych, czy też wdrożenie procedur zgłaszania przewozów” – ocenia Łukasz Włoch, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.
źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *