News will be here

Jak odzyskać kapitał z polisy inwestycyjnej?

Straciłeś swoje oszczędności? Odzyskamy je w kilka miesięcy

Polisolokaty to o wiele większa afera niż Amber Gold!!
W Polsce zostało oszukanych ponad 5 milionów Polaków, którzy ulokowali w sumie 56 miliardów złotych!

Polisolokata nie jest lokatą ani też ubezpieczeniem. Firmy ubezpieczeniowe przywłaszczyły sobie pieniądze w momencie, kiedy właściciel polisy inwestycyjnej zaprzestał dalszych wpłat. Dziś każdy może odzyskać swoje pieniądze z polisolokaty. Chcemy uświadomić klientom, że przysługuje im prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Każda osoba poszkodowana może zgłosić swoją sprawę. Należy walczyć o swoje pieniądze.

Czy warto walczyć o zwrot pobranej opłaty?
polisolokaty-odszkodowaniaKlauzule zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, na podstawie których Ubezpieczyciele pobierają opłaty likwidacyjne w związku z rozwiązaniem umowy oraz całkowitą wypłatą środków znajdujących się na rachunku, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i w świetle art. 385¹§ 1 k.c., jako nieuzgodnione indywidualnie, sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające interesy konsumenta i niedotyczące głównych świadczeń stron umowy – nie są wiążące! W konsekwencji opłaty likwidacyjne są pobierane bezzasadnie, a Ubezpieczyciele bezpodstawnie wzbogacają się kosztem Ubezpieczających, wobec czego świadczenie to, jako nienależne, powinno zostać w całości zwrócone stosownie do brzmienia art. 405 k.c. W związku z powyższym żądanie ich zwrotu jest w pełni uzasadnione!

Aktualnie w rejestrze klauzul abuzywnych znajduje się 6 postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie powiązanych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które odnosiły się do wysokości opłat pobieranych przez Ubezpieczyciela w razie rozwiązania umowy przed upływem czasu, na który została zawarta. Zostały one wpisane odpowiednio do rejestru w pozycjach: 2161, 3834, 4631, 4632, 4633, 5608.
Okres przedawnienia
Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia co do zasady przedawniają się na zasadach ogólnych określonych w art. 118 k.c., tj. z upływem lat 10. Krótszy, 3-letni termin przedawnienia przewidziany we wspomnianym przepisie stosuje się natomiast do roszczeń mających swe źródło w bezpodstawnym wzbogaceniu wtedy, gdy uprawniony jest przedsiębiorcą.

Jesteś jedną z osób, które utraciły pieniądze na polisolokacie?
Firmy ubezpieczyciele sprzedawały produkt, który rzekomo gwarantował zysk z zainwestowanych pieniędzy. Klienci, którzy na bezale-polisolokaty-odzyskujemy-odszkodowanieswoje nieszczęście zawarli umowę polisolokaty (potoczna nazwa), nie mogli zrezygnować w trakcie jej trwania, gdyż tracili większość wpłaconych pieniędzy. Kwoty były różne, od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy rocznie. Firmy obracały środkami klientów i zarabiały na operacjach giełdowych. Właściciel polisolokaty nie mógł wycofać zainwestowanych oszczędności ze względu na wieloletnią wiążącą umowę. Nie miało znaczenia, że ubezpieczony został bez pracy lub poważnie zachorował. Opłata likwidacyjna była uzależniona od okresu trwania umowy i wynosiła po 1 roku 95%.

Jesteś wśród Klientów, którzy stracili pieniądze przez bezprawnie pobraną opłatę likwidacyjną?
Może wpłacałeś pieniądze miesięcznie, rocznie, jednorazowo z subkontem na polisę inwestycyjną i po zerwaniu umowy pobrano od Ciebie wysoką opłatę likwidacyjną?
Jeśli posiadasz numer zawartej polisy, to zgłoś się do nas i odzyskaj swoje pieniądze!

Jak możemy Ci pomóc?
Odzyskamy Twoje pieniądze. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych i przedpłat.
Nam zależy, że pieniądze wróciły do Ciebie. To będzie nasz sukces.
Mamy wielu zadowolonych klientów. To proste, kontaktujesz się telefonicznie lub e-mailowo. Nasi adwokaci zajmą się Twoją sprawą bez względu na miejsce zamieszkania.

My załatwiamy wszystko za Ciebie.
Pozyskaliśmy już setki spraw, w których pomogliśmy osobom takim, jak Ty odzyskać utracone pieniądze.
Twoja polisolokata jest nadal aktywna? Nie martw się, pomożemy Ci ją zamknąć bez utraty Twoich pieniędzy.

Jak działamy?
Najpierw polubownie, a jeśli jest problem oddajemy sprawę do sądu. Nie musisz zeznawać na rozprawie, bo nasi adwokaci to robią za Ciebie. Kompleksowo obsługujemy Klientów.
Ryzyko jest zawsze po naszej stronie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i dzięki temu wygrywamy sprawy dla naszych Klientów.
Kancelaria prawna „Arbiter”
Kontakt do doradcy: tel. 508 344 953 e-mail: odzyskujemyodszkodowania@poczta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *