News will be here

Fundusze venture capital zmieniają polskie firmy

Firma BitCraft dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu inwestora rozwinęła działalność na międzynarodowym rynku, gdzie bez kompleksów konkuruje z największymi branżowymi graczami.W jaki sposób Podlaski Fundusz Kapitałowy przyczynił się do sukcesu firmy z Białegostoku?

Właściciele BitCraft szukali funduszu, który wesprze firmę w rozwoju organizacyjnym, strukturalnym i co najważniejsze – biznesowym. Podlaski Fundusz Kapitałowy postanowił więc pomóc młodym i ambitnym przedsiębiorcom, poszukującym inwestora, który umożliwi im wejście w świat „wielkiego biznesu”.

Wsparcie finansowe a rozwój firmy

W marcu 2016 roku Podlaski Fundusz Kapitałowy odbył pierwsze rozmowy z działającą na rynku IT firmą BitCraft, natomiast już w sierpniu został jej wspólnikiem. – Wsparcie finansowe ze strony Podlaskiego Funduszu Kapitałowego w znacznej mierze przeznaczone zostało na powiększenie zasobów kadrowych. Zatrudnienie nowych pracowników wiązało się z pozyskaniem i adaptacją większej powierzchni biurowej, zakupem sprzętu oraz z rozrostem i modyfikacją infrastruktury teleinformatycznej –mówi Michał Wasilewski prezes firmy BitCraft.Firma zwiększyła również zatrudnienie w obszarze tak zwanego back-office. Dodatkowe fundusze pozwoliły na pozyskanie i przeszkolenie programistów, którzy wspierają zespół, gdy pojawiają się nowe kontrakty.

Współpraca z funduszem przyczyniła się także do utworzenia struktury korporacyjnej. Inwestycja kapitałowa umożliwiła firmie BitCraft sformalizowanie działań i założenie spółki z.o.o., z odpowiednio dużym kapitałem zakładowym. To z kolei zwiększyło wiarygodność i sprawiło, że firma jest postrzegana jako partner, z którym warto rozmawiać. – BitCraft część pozyskanych funduszy przeznacza na wyjazdy zagraniczne i udział w wydarzeniach branżowych. Dzięki temu firma nawiązuje wartościowe kontakty biznesowe. Zwiększyło się zainteresowanie kontrahentów na wcześniej zbadanych rynkach, których najlepszym przykładem jest obecność BitCraft w świadomości londyńskich startupów z branży fin-tech. Właściciele nawiązali kontakty z firmami w Niemczech, Finlandii oraz Japonii – wyjaśnia Maciej Dardziński, Menedżer Inwestycyjny z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Współpraca kluczem do sukcesu

Podlaski Fundusz Kapitałowy jako udziałowiec angażuje się w działania strategiczne z punktu widzenia rozwoju firmy. Fundusz i firmę od początku łączył wspólny cel – wzrost wartości firmy. Na podsumowaniu rocznym w 2015 założyciele podjęli decyzję o zintensyfikowaniu działań promocyjno-sprzedażowych skierowanych poza granice Polski. Celem było zwiększenie źródeł sprzedaży eksportowej tak, aby przekroczyły 70 proc. ogólnych przychodów firmy. – Taki plan chcieliśmy zrealizować w przeciągu dwóch, trzech lat. Mija pół roku od rozpoczęcia współpracy z Podlaskim Funduszem Kapitałowym i zmiany widoczne są już między innymi w strukturze przychodów. Plan, którego realizację zakładano dopiero za rok, jest na wyciągnięcie ręki. Takie przesunięcie ciężaru na eksport pomaga znacząco zwiększyć marżowość działalności oraz uzyskać dostęp do rynków, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę – mówi Michał Wasilewski z firmy BitCraft.

Współpraca z funduszem to także codziennie wsparcie. Fundusz uczestniczy w rozmowach w przypadku trudnych kwestii oraz takich, które wymagają spojrzenia na sytuację kogoś z większym doświadczeniem. Na co dzień fundusz pozostawia właścicielom wolną rękę w prowadzeniu biznesu, co ma duży wpływ na szybkie podejmowanie decyzji i swobodę działania. – Ponieważ rozwój firmy stanowi istotną kwestię dla obu stron, do stałych działań zostały wprowadzone comiesięczne spotkania, podczas których dotychczasowe działania zostają podsumowane, a następnie ustalane są plany na najbliższą przyszłość. W zależności od sytuacji, firma zawsze może liczyć także na rozmowę telefoniczną oraz poradę – wyjaśnia Maciej Dardziński z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Fundusze venture capital zmieniają polskie firmy. Wspierają młodych przedsiębiorców umożliwiając im zdobywanie nowych rynków i rozwój własnego biznesu. Powyższy przykład jest najlepszym dowodem na to, że sukces w biznesie można odnieść szybciej niż nam się wydaje. Wystarczy tylko znaleźć odpowiednie wsparcie.
źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *