News will be here

Życie z Duchem Świętym – relacja z Bogiem

Dlaczego Jezus cierpiał i umarł za czlowiieka?

Bóg stworzył człowieka z miłości i do miłości. Jesteśmy arcydziełem, każdy z nas jest inny. Człowiek nie pozostał sam na ziemi bez pomocy. Stwórca patrzy na nas i wspiera. To niezwykła miłość: stała, wieczna i niezmienna. Bóg wie, że jesteśmy grzeszni i przebacza nam wszystkie przewinienia, jeśli tylko tego pragniemy. Mamy jednak wolną wolę, bo do niczego nas nie zmusza. Sami dokonujemy wyboru.
Miłosierny Pan zesłał nam Swojego Syna, który pokonał na krzyżu grzech i jego konsekwencje. Przez swoją mękę wybawił nas od piekła i szatana. Przyjście Jezusa Chrystusa nie było niespodzianką. To był Boży plan, który jak każdy wypełnił się. Jezus Zmartwychwstał, pokonał śmierć.  Żyjąc na ziemi złożył nam Obietnicę, którą wypełnił.

Obietnica Ojca
Bóg od dawna zapowiadał, że przyjdzie czas, gdy ześle do serc ludzi swojego Ducha.
„I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. ducha mojego chcę tchnąć w was (…)” Ez 36.26-27
Jezus mówi, że teraz, gdy przez swoją ofiarę pokonał wszelki grzech i dokonał naszego odkupienia – nareszcie spełnienie obietnicy stało się możliwe. Zapowiada, że kiedy odejdzie, ześle obietnicę Ojca. Tą obietnicą jest Duch Święty. Dlatego wniebowstąpienie było potrzebne i pożyteczne dla nas.

Duch Święty jest osobą, która ma wolną wolę, intelekt i zdolność do relacji z innymi osobami.

Dzieje Apostolskie opisują relacje między Duchem Świętym a uczniami – to Duch Święty ich prowadzi, wspiera, udziela im pomocy i swoich darów, jak sam chce.

Duch Święty pragnie prowadzić nas w codzienności jeśli tego chcemy. Jest także Pocieszycielem, Przewodnikiem, Obrońcą, Nauczycielem, Doradcą i Źródłem natchnień.

Duch Święty jest Wodą Życia.

Jak bez wody nie ma życia na ziemi, tak bez Ducha Świętego nie istnieje nowe życie.

Co zrobić, aby otrzymać Ducha Świętego?
– pragnąć Ducha Świętego
– wierzyć Jezusowi (przez wiarę i nawrócenie oraz decyzję zaprosić Go do swojego życia jako jedynego Zbawiciela i Pana)
– przyjść do Jezusa i poprosić Go o spełnienie obietnicy Ojca
– oczekiwać wypełnienia obietnicy i przyjąć Ducha Świętego

Duch Święty zmienia serce człowieka, przywraca dziecięcą relację z Ojcem i czyni nas dziećmi Boga. Daje też zrozumienie Słowa Bożego, dzięki Niemu możemy być świadkami Boga wśród ludzi. On prowadzi nas do poznania prawdy, przekonuje o grzechu, abyśmy stawali się wolni i szczęśliwi.

Duch Święty wspiera nas, wstawia się za nami i gdy sami nie umiemy modli się w nas.
Duch Święty jest nam niezbędny, bo rodzi nas do nowego życia. To Bóg, który zstępuje z nieba, by zamieszkać w człowieku i przemieniać go od wewnątrz, do czasu, aż stanie się on nowym stworzeniem, zdolnym do życia w królestwie Bożym. Nowe życie jest darem danym nam za darmo. Jedyne co musimy zrobić, to pragnąć Ducha Świętego i zaprosić Go do swojego serca. Bóg, który nas kocha ma przygotowane nowe życie. Nie możemy go zdobyć ani na nie zasłużyć. Możemy je tylko przyjąć od Jezusa i Boga Ojca. Musimy świadomie pragnąć narodzenia się z Ducha Świętego, żeby rozpocząć niezwykłą przygodę przyjaźni z Bogiem w podróży bez końca.

Bóg posyła nam swojego Ducha, abyśmy wiedzieli i doświadczali, czym naprawdę jest miłość. Bóg, który jest miłością, mieszka w człowieku. Sam uzdalnia nas do miłości.

Życie w Duchu Świętym daje życie w prawdzie i wolności poprzez wierność Jezusowi i Jego słowu. Czytanie Pisma Świętego, modlitwa i sakramenty przemienia człowieka i otwiera oczy na to co jest prawdą, co daje wolność (a co ją zabiera). Bez Boga człowiek żyje półprawdami, fikcją podpowiadaną przez złego ducha lub kłamstwem.

Kiedy zauważamy przestrzenie bez prawdy i wolności w naszym życiu, prośmy o Ducha Świętego i niech On prowadzi nas do Jezusa. Nieustannie prośmy Ducha Świętego, o laskę poznawania Prawdy i usunięcie kłamstwa z naszego życia.
Duch Święty jest mocą i dokonuje przemiany w człowieku.
Nie zawsze jesteśmy świadomi, że Duch Święty kieruje naszym życiem, trudnymi sprawami, wspiera nas, wyciąga z problemów, ratuje od wypadku i podpowiada co mamy w danym momencie mówić czy robić. Jeśli będziemy prosili o światło Ducha Świętego to otrzymamy. Oddajmy wszystko Bogu, a On pokieruje wszystkimi naszymi sprawami. Nie ma większej mocy niż Sam Bóg.
fragmenty z „Seminarium Odnowy Wiary”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *