News will be here

Moc modlitwy „Ojcze Nasz”

Dlaczego Jezus cierpiał i umarł za czlowiieka?

Jezus mówi do Luizy: „Córko moja, kiedy Adam zgrzeszył, Bóg dał mu obietnicę przyszłego Odkupiciela. Upłynęły wieki, ale obietnica nie zawiodła i pokolenia otrzymały dobro Odkupienia. Otóż kiedy zstąpiłem z Nieba i utworzyłem Królestwo Odkupienia, przed wstąpieniem do Nieba, dałem kolejną, bardziej solenną obietnicę – obietnicę Królestwa Mojej Woli. Dałem ją w modlitwie «Pater Noster». I aby nadać jej większą wartość i szybciej uzyskać to Królestwo, złożyłem tę formalną obietnicę w Mojej oficjalnej i najbardziej podniosłej modlitwie, modląc się do Ojca, aby pozwolił na nadejście Swojego Królestwa oraz Woli Bożej jako w Niebie, tak i na ziemi.

Ja Sam stanąłem na czele tej modlitwy, wiedząc, że taka była Jego Wola i że skoro to Ja się do Niego modliłem, nie odmówiłby Mi niczego. A co więcej, modliłem się do Niego Jego własną Wolą i prosiłem o to, czego pragnął także Mój Ojciec. I po tym, jak sformułowałem tę modlitwę przed Moim Ojcem Niebieskim, będąc pewnym, że dane Mi będzie Królestwo Mojej Woli Bożej na ziemi, nauczyłem ją Moich Apostołów, tak aby przekazali ją całemu światu, ażeby jedno było wołanie wszystkich: «Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi». Nie mógłbym dać pewniejszej i bardziej uroczystej obietnicy. Wieki dla Nas są jakby jednym tylko punktem, a Nasze słowa są czynami i faktami dokonanymi.

Moja własna modlitwa do Ojca Niebieskiego: «Przyjdź, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi» oznaczała, że wraz z Moim przyjściem na ziemię, Królestwo Mojej Woli nie powstało jeszcze pośród stworzeń, w przeciwnym razie powiedziałbym: «Ojcze Mój, niech będzie zatwierdzone nasze Królestwo, które już ustanowiłem na ziemi oraz niech panuje i króluje Nasza Wola». Natomiast powiedziałem: «przyjdź». Oznaczało to, że ma jeszcze nadejść i że stworzenia mają go oczekiwać z tą pewnością, z jaką oczekiwali przyszłego Odkupiciela, ponieważ w tych słowach modlitwy «Pater noster» związana i wplątana jest Moja Wola Boża. A kiedy Ona się wiąże, to bardziej niż pewne jest to, co obiecuje.

Co więcej, wszystko zostało przeze Mnie przygotowane, potrzebne było tylko objawienie Mojego Królestwa, co teraz czynię. Czy sądzisz, że wiele prawd, które ci ukazuję o Moim «FIAT» służą tylko przekazaniu ci prostej wiadomości? Nie, nie, to dlatego, że chcę, aby wszyscy wiedzieli, że Królestwo Mojego Fiat jest bliskie, żeby poznali jego piękne zalety i tym samym mogli pokochać i zapragnąć wejść do Królestwa i żyć w Królestwie tak świętym, pełnym szczęścia i wszelkich dóbr. A więc to, co tobie wydaje się trudne, dla mocy naszego «FIAT» jest łatwe, ponieważ wie Ono, jak poruszyć wszelkie trudności i podbić wszystko, tak jak chce i kiedy chce.” (05.02.1928)
Jak i w kim uczynił Bóg przygotowania do Swego Królestwa

„… Wszystko to, co powiedziałem o Mojej Woli jest niczym innym, jak przygotowaniem drogi, utworzeniem wojska, zgromadzeniem narodu wybranego, przygotowaniem pałacu królewskiego, przygotowaniem terenu, gdzie ma powstać Królestwo Mojej Woli, abym mógł nim rządzić i władać. Zatem zadanie, które tobie powierzyłem jest wielkie. Będę cię prowadził, będę blisko ciebie, tak aby wszystko było zrobione zgodnie z Moją Wolą.” (18.08.1926)
Kiedy nadejdzie to Królestwo?

„Mój ukochany Jezu, kto wie, kiedy nadejdzie to królestwo?”

A On: „Córko moja, nadejście Zbawienia wymagało czterech tysięcy lat, ponieważ naród, który modlił się i gorąco pragnął przyszłego Odkupiciela był najmniejszym narodem o ograniczonej liczbie. Natomiast ci, którzy należą do Mojego Kościoła obejmują więcej narodów i są liczni. Och, jak bardziej rozlegli są niż tamci. Tak więc liczba skróci czas. A co więcej, wiara dociera wszędzie, co jest niczym innym, jak przygotowaniem do Królestwa Mojej Woli Bożej.” (26.05.1928)
źródło: wolaboza.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *