News will be here

Data Science i Big Data w Zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Nowy kierunek studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie we współpracy z Sages sp. z o.o. Data Science i Big Data w Zarządzaniu to unikatowa propozycja, która pozwoli nie tylko zdobyć umiejętności analizy danych w oparciu o zaawansowane metody Data Science, ale też rozwinąć umiejętności ich wykorzystywania w podejmowaniu skuteczniejszych decyzji. Uczestnicy studiów dowiedzą się jak zaplanować i skutecznie przeprowadzić transformację przedsiębiorstwa w firmę opartą na analityce, oraz jak stworzyć i zarządzać niezbędną infrastrukturą. Poznają również konkretne narzędzia BI i wizualizacji danych.

Zapotrzebowanie na menadżerów posiadających kompetencje z zakresu Data Science i Big Data w firmach dynamicznie rośnie. Wynika to z faktu, że w dzisiejszych czasach o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa w dużej mierze decyduje umiejętność wykorzystania dostępnych danych w celu optymalizacji procesów biznesowych. Jeśli firma potrafi je pozyskać i, przede wszystkim, wyciągnąć z nich wnioski, wtedy jej szanse na zdobycie przewagi konkurencyjnej rosną. Zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych niesie bowiem ze sobą potencjalnie dużą wartość. Im więcej firm wykorzystuje tego rodzaju działania do zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej, tym bardziej napędza to ogólny wyścig, w którym nikt nie chce zostać w ogonie.

Jak to wygląda w praktyce? W branży finansowej na przykład kluczowe jest analizowanie danych o transakcjach bankowych i wspomaganie decyzji kredytowych, takich jak między innymi wykrywanie nadużyć. Umożliwia to zidentyfikowanie najbardziej podejrzanych operacji i przekazanie ich do dalszej analizy przez człowieka. W marketingu natomiast warto analizować zachowania użytkowników na stronach internetowych, np. sklepów online. Pozwala to między innymi na tworzenie coraz lepszych i bardziej efektywnych systemów rekomendacyjnych podpowiadających klientowi takie produkty, które z dużym prawdopodobieństwem jest skłonny kupić. Analiza danych o sprzedaży, czyli przewidywanie trendów sprzedażowych czy segmentacja klientów umożliwia podejmowanie decyzji wpływających na strategię firmy w zakresie oferty produktowej, czy funkcjonowanie działu handlowego.

Podsumowując, to umiejętności kadry managerskiej i sposób zarządzania specyfikacją projektów big data i data science stanowią o przyszłym sukcesie. Składają się na to właściwe zrealizowana transformacja biznesowa, skuteczne sposoby pracy działów Data Science, adekwatna struktura organizacyjna oraz wysoka świadomość managerów co do tego jakie są dostępne możliwości i jak właściwie definiować cele .

Studia są skierowane do średniej i wyższej kadry managerskiej z co najmniej 6-letnim łącznym stażem zawodowym przede wszystkim z obszarów marketingu, finansów, IT, zarządzania łańcuchem produkcji, HR i zarządzania strategicznego.
Kadra dydaktyczna składa się z osób z wieloletnią praktyką w pracy w dziedzinie Big Data i Data Science oraz szkoleń z dziedziny IT, a także z zaproszonych gości pełniących funkcje managerskie w różnych branżach.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

1. Wprowadzenie do Big Data i Data Science
2. Statystyka
3. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: Metody
4. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: Narzędzia wizualizacji i Business Intelligence
5. BigData – Strategia, wdrożenie, transformacja przedsiębiorstwa
6. Infrastruktura Big Data i zarządzanie danymi
7. Zagadnienia bezpieczeństwa danych
8. Studium Przypadku
9. Seminarium projektowe

Rekrutacja na studia Data Science i Big Data w Zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie trwa do 15 września 2017 roku.

Więcej informacji:
http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/data-science-i-big-data-w-zarzadzaniu/o-studiach/?L=%2F
Tadeusz Zieliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *