News will be here

Duch Święty nie tylko w życiu Świętej Rodziny

W Piśmie św. Duch Święty jest osobą, która przekonuje, pociesza, prowadzi i udziela darów.W Biblii jest zastosowane kilka porównań, abyśmy mogli lepiej Go poznać i zrozumieć. Jest przecież niewidzialny ludzkim okiem.
Duch Św. porównany do wody, bo jest tak samo potrzebny do życia. Woda gasi pragnienie, obmywa, oczyszcza i orzeźwia, a Duch Św. uwalnia nas z grzechu. Podczas chrztu przy użyciu wody jesteśmy oczyszczani z grzechu pierworodnego dzięki Jego mocy. Działa poprzez kapłana, ale to nie ksiądz, lecz Duch Św. to czyni.

W dniu pięćdziesiątnicy objawił się Apostołom w postaci jakby języków ognia i napełnił ich mocą. To Duch Św. jest naszym światłem w życiu i prowadzi do świętości. Jeśli zgubimy drogę, pobłądzimy czy mamy wątpliwości to pomaga nam właśnie Duch Św. Jest jak wicher i działa spontanicznie. Możemy się rozpoznać Jego działanie w trudnych momentach życia, jeśli poprosimy Boga o pomoc. Namaszczenie oliwą, które ma miejsce podczas otrzymywanych sakramentów, ma swój początek w Piśmie św. Dlaczego nasze głowy zostają namaszczone olejem św.podczas np. chrztu i bierzmowania? W Biblii namaszczenie oliwą jest znakiem radości, obfitości i oczyszczenia, a także uzdrowienia. Przecież oliwa jest przez niektóre osoby stosowana w celach leczniczych i upiększających cerę.

Święta Rodzina i  Duch Święty
Pan Jezus narodził się jako człowiek dzięki mocy Ducha Świętego. Archanioł Gabriel zapowiedział Maryi, że zstąpi na Nią Duch Św. i moc Najwyższego okryje Ją Cieniem. Duch Św. był obecny także w życiu Józefa, który chciał rozstać się z Maryją. Dzięki działaniu Boga dotarły do niego słowa, które przyjął do serca.

Trzecia osoba boska napełniła mocą Elżbietę, która pomimo późnego wieku zaszła w ciążę. Nie uwierzył Zachariasz w zapowiedź o potomku i został ukarany. Duch Św. zabrał mu mowę do czasu narodzin Jana. Elżbieta sama stwierdziła, że na słowa Maryi poruszyło się Dzieciątko w jej łonie. To było działanie Ducha Św.

Wiemy, że Trzej Królowie dotarli do Stajenki i później zostali ostrzeżeni przed Herodem. Te niezwykłe wydarzenia były właśnie dzięki działaniu Ducha Św. Symeon podczas ofiarowania Jezusa w świątyni wygłosił proroctwo dzięki mocy Trzeciej Osoby Boskiej. Sen Józefa, a następnie ucieczka do Egiptu w odpowiednim momencie – to także działanie Ducha Św. Życie Świętej Rodziny było nacechowane obecnością Boga. Nie byłoby możliwe trwanie w czystości, pokorze, zgodzie i wzajemnej miłości, gdyby nie wsparcie mocy Ducha Świętego. Święta Rodzina miała bardzo trudne życie.

Pan Jezus podczas Swojego Chrztu objawił obecność Ducha Św. Jako człowiek na ziemi działał dzięki Jego mocy. Nauczał i uzdrawiał tylko za sprawą Trzeciej Osoby Boskiej. Jako człowiek na ziemi nic by nie zrobił gdyby nie Duch Św. Jezus modlił się i prosił Boga o pomoc przed każdym cudem, którego dokonał, a było ich bardzo wiele. Znał każdą myśl człowieka i wiedział co ma robić i mówić dzięki wsparciu z Nieba. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy nazwał Ducha Św. pocieszycielem. Słowo wypowiedziane wówczas przez Chrystusa – parakletos, ma wiele znaczeń: pocieszyciel w smutku i strapieniu; obrońca, adwokat, nauczyciel, światłość. W Ogrójcu mówił Chrystus do uczniów: módlcie się, żebyście nie ulegli pokusie (…). Sam modlił się przed męką. Gdyby nie umocnienie Ducha Św. nie miałby odwagi iść na śmierć, wiedząc jak będzie okrutna. Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Pana Jezusa także było za sprawą Ducha Św.

Można zadać sobie pytanie: dlaczego Jezus Chrystus potrzebował pomocy Trzeciej Osoby Boskiej skoro sam był Bogiem? Narodził się jak każdy z nas z człowieka i jako istota ziemska nie mógłby sam nic zrobić bez wsparcia Ducha Świętego. Choć my nie mamy z Nim takiej więzi jak Jezus to możemy wyprosić wiele łask, jeśli będą one zgodne z Wolą Pana. Czasami prosimy o pomoc i jej nie otrzymujemy. Zastanawiamy się dlaczego Bóg, który wszystko może nie chce nas wysłuchać. Po pewnym czasie Pan daje nam odpowiedź – inną propozycję, którą dla nas przygotował. Pamiętajmy, żeby podziękować Bogu za każdy dar i wszelką pomoc.
SK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *