Czy komornikowi wszystko wolno?

Osoba, która miała do czynienia z instytucją komorniczą doskonale wie jak wygląda egzekwowanie długów. Egzekutor zajmuje konto, wynagrodzenie, nieruchomość lub ruchomość i reguluje zobowiązanie dłużnika. Oczywiście dolicza do podstawowej kwoty: odsetki, koszty egzekucyjne i sądowe, a ich suma przekracza niekiedy dwukrotnie kwotę zadłużenia.

Minimalnego wynagrodzenia ze stosunku pracy nie zajmie, ale wpływ na konto już tak. 10 tys. wpływów na rachunek bankowy jest wolne od egzekucji, ale następne pobiera już w całości. Wiele osób jest załamanych, kiedy bank nie chce wypłacić im pieniędzy z konta, gdyż jest zajęcie komornicze.

Dłużnik otrzymuje informację z kancelarii, że informacja o zajęciu została przesłana do banku, ale nie zdaje sobie do końca sprawy jak to działa. W momencie blokady wpływów jest zaskoczony, gdyż przez kilka miesięcy od otrzymania pisma o blokadzie rachunku bankowego, pobierał środki z konta i wszystko było dobrze. Pewnego dnia okazuje się, że bank zajął wpływy. Jeśli osoba zadłużona pobrała od momentu otrzymania pisma o zajęciu konta kwotę 10 tys. zł, to każda kolejna wpłata na rachunek bankowy jest już blokowana do czasu spłaty zobowiązania.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne konto, to wpływy niezadłużonego współmałżonka także są zajmowane. Zajęcie jest automatyczne i bank nie wnika z jakiego źródła pochodzą wpłaty na konto.dług-karty-bank
Zajęcie wpływów nie jest jedynym problemem dłużnika. Bank może wypowiedzieć debet, linię kredytową, kredyt odnawialny. Zaczyna się machina problemów.

Rewizja w domu
Komornik na wniosek wierzyciela może przeszukać mieszkanie dłużnika, wszelkie zakamarki, piwnicę, szafy i rzeczy osobiste, także te, które zadłużony ma na sobie.
Osoba zadłużona ma obowiązek udostępnić lokal mieszkalny.  Jeśli nie zrobi tego dobrowolnie, to egzekutor otworzy je komisyjnie, z pomocą policji. Zazwyczaj komornik nie interesuje się przedmiotami niskiej wartości lub przedmiotami droższym, przewyższającymi sam dług z kosztami.

Majątek ruchomy podlega egzekucji i później licytacji
Komornik zajmuje wszystkie ruchomości i dokonuje ich sprzedaży. Z majątku ruchomego najchętniej zajmuje samochody,  maszyny i sprzęt elektroniczny. Sprzedaży dokonuje zgodnie z obowiązującymi go przepisami. Warto je znać, żeby ewentualnie wnieść skargę na nieprawidłowe działania komornika.

Ruchomość w odróżnieniu od nieruchomości komornik może dług-licytacjasprzedać już po tygodniu od jej zajęcia, ale po wpisaniu jej do specjalnego protokołu. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wyłączają z egzekucji przedmioty i narzędzia potrzebne dłużnikowi do pracy (za wyjątkiem pojazdów mechanicznych). Działania muszą być poprzedzone zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji. W zajęciu może uczestniczyć także wierzyciel.

Komornik oznacza zajętą ruchomość. Dokonuje jej sprzedaży nie wcześniej niż po siedmiu dniach od daty zajęcia. Wyjątkiem są:
– zwierzęta gospodarskie
– przedmioty łatwo psujące się
– ruchomość, której przechowywanie lub nadzorowanie zwiększa koszty

Zwierzęta i przedmioty mogą zostać sprzedane z wolnej ręki, za zgodą dłużnika, który określa minimalną cenę zbycia. Odbywa sięlicytacja-komornik ona najwcześniej po dwóch tygodniach od daty wyceny wartości rzeczy. Wierzyciel może wnieść sprzeciw w terminie tygodnia od otrzymania zawiadomienia od komornika i uniemożliwić sprzedaż z wolnej ręki. Egzekutor może je zbyć firmie, która zajmuje się obrotem tego typu towarami, ale tylko na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Podobnie jest z przedmiotami z platyny, złota i srebra. Mogą być sprzedane jubilerowi. Waluty są zbywane w banku lub kantorze (bez zgody wierzyciela/dłużnika), po kursie nie niższym niż średni kurs kupna według NBP z dnia poprzedniego.
SK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *