News will be here

Odszkodowania, roszczenia, oddłużanie a koszty sprawy

Stawka WIBOR a raty kredytów

Tylko w ciągu ostatnich 5 lat niemal co piąta osoba znalazła się w sytuacji, w wyniku której mogła dochodzić odszkodowania,  odszkodowania, ale się na to nie zdecydowała. Największą obawę wywołują koszty sprawy, czas i energia. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie zapewniające stałą pomoc prawną.

Ogólnopolskie badanie D.A.S. wykazało także, że w ciągu ostatnich 5 lat w co piątym polskim domu przynajmniej jeden z członków rodziny uczestniczył w sporze prawnym lub sprawie sądowej. Może być to jednak częściowo zaniżony wynik, bo wielu respondentów  przyznało, że zrezygnowało z dochodzenia swoich roszczeń, choć miało ku niemu podstawy.

Dobrowolna rezygnacja z należnych jednostce praw jest zjawiskiem toksycznym dla kultury prawnej. Naszą bezczynnością utrwalamy niekorzystne praktyki i działania. Oczywiście, decyzja o wejściu na drogę sądową nie jest łatwa, ale to też nie jedyny sposób aby wyegzekwować swoje prawa. Polubowne i pozasądowe metody rozwiązywania sporów mogą być bardziej efektywne i mniej obciążające. Czasem wystarczy się też umiejętnie upomnieć się o swoje prawa. Formalne pismo czy powołanie się na konkretne przepisy, mogą często przekonać drugą stronę do rozważenia naszego roszczenia – wskazuje Piotr Kuźmiński, prawnik.

Koszty usług prawnych
W obliczu sporu prawnego czy sądowego Polacy najczęściej obawiają się jego kosztów. Jednak dla sporej grupy, to nie kwestie pieniężne są stawiane na pierwszym miejscu. Już co czwarty Polak najbardziej obawia się straty czasu i energii, które musiałby poświecić na taką sprawę. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, mniejszym bezrobociem i wyższymi płacami w Polsce, coraz więcej osób wyżej ceni sobie swój komfort i czas.

Powstaje więc przestrzeń na rozwój produktów i usług, które ten cenny czas potrafią zaoszczędzić. Obsługa prawna jest jedną z takich sfer, gdzie stała pomoc specjalisty może być niezwykle wygodna. A na rynku są już rozwiązania dostępne praktycznie na każdą kieszeń. Obsługę prawną można bowiem zapewnić sobie w formie ubezpieczenia, w ramach którego przez cały rok mamy zapewnioną pomoc i reprezentację prawną w bardzo wielu sferach życia.

Ubezpieczenia ochrony prawnej to rozwijający się w Polsce segment ubezpieczeń, dzięki któremu w ramach rocznej składki, ubezpieczony ma zapewniony dostęp do porad prawnych, w tym także natychmiastowych, udzielanych telefonicznie. Może też np. poprosić o analizę stanu prawnego czy umowy przed jej podpisaniem. Prawnik pomoże zatem podejmować właściwe decyzje w sprawach, które mogą wiązać się z konsekwencjami prawnymi oraz skutecznie dochodzić swoich roszczeń, np. związanych z nieuznaniem reklamacji ubezpieczonego, czy uzyskania odszkodowania, przykładowo za odwołany lot. Co więcej, w przypadku uczestnictwa w sprawie sądowej polisa sfinansuje reprezentację prawnika oraz koszty sądowe zarówno w razie wygrania i przegrania sprawy. Zadziała więc niezależnie od wyniku. Jest rozwiązaniem kompleksowym, a nie doraźnym.

Podejście Polaków do usług prawniczych
Dlaczego Polacy rezygnują z dochodzenia swoich roszczeń, choć mają ku niemu podstawy? Polacy wykorzystują możliwości konsultacji prawnych w dość ograniczony sposób. Mniej niż połowa z nas (45,7%) w razie sporu prawnego w pierwszej kolejności zwróci się do prawnika. Więcej niż co piąty badany poszuka rozwiązania w internecie (22%) lub poradzi się znajomych lub rodziny (17,9%). –Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce wciąż wiele osób zwraca się do adwokata czy radcy prawnego dopiero gdy dana sprawa wyraźnie się skomplikuje i grożą nam jej nieprzyjemne skutki.

Korzystanie z usług prawnych często ogranicza się więc do rozwiązywania poważnych problemów. A powinno się z nich korzystać właśnie w celu zapobiegania skomplikowaniu lub pogorszeniu się naszej sytuacji. Często właściwa decyzja czy podjęte kroki na samym początku wystąpienia problemu pozwalają rozwiązać go szybciej i korzystniej. Zasięgnięcie porady prawnej to inwestycja, która może pomóc zaoszczędzić nam dużo kłopotu, czasu i przede wszystkim pieniędzy – podkreśla Piotr Kuźmiński.

Z prawnikiem twarzą w twarz
Polacy nie są zwolennikami nowoczesnych kanałów kontaktu z prawnikami. W ogromnej większości za najdogodniejszą formę kontaktu z prawnikiem uznają osobistą rozmowę. W zdecydowanej mniejszości są osoby, które preferowałyby formę pisemną, za pomocą e-maila lub listu lub drogę telefoniczną. Dla porównania, w podobnym badaniu przeprowadzonym w Holandii, Irlandii, Niemczech i Francji przez międzynarodowe stowarzyszenie ubezpieczycieli ochrony prawnej (RIAD),ankietowani z tych krajów najczęściej preferowali telefoniczny kontakt z prawnikiem. We wszystkich tych państwach odsetek takich wskazań sięgał ok 75-80%.

W krajach zachodnich mamy już do czynienia z rozwiniętym rynkiem usług ochrony prawnej, w tym ubezpieczeń ochrony prawnej. Możliwość szybkiej, telefonicznej konsultacji prawnej jest tam zatem bardziej znana i jak widać chętniej praktykowana. W Polsce oczywiście też mamy takie możliwości i sądzę, że skoro tak wielu Polaków coraz bardziej ceni sobie swój czas i komfort, zainteresowanie takim rodzajem prawniczego assistance’u będzie rosło– dodaje prawnik D.A.S.
źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *