Eucharystia – prosto z wieczernika

wiara katolicka_Eucharystia

Eucharystia to dar Chrystusa dla nas wszystkich, nie dla wybranych. Sam Jezus wciela się w Eucharystię i trwa w niej. To co nam obiecał – wypełnia. Wielu z nas nie docenia „Prezentu” od Boga. Pan powiedział – „Będę z wami aż do skończenia świata” i jest, wystarczy Go dostrzec.

Bóg, by umocnić wiarę, otrzeźwić i przekonać, objawia się widzialnym w niewidzialnej Eucharystii. Bóg wie, że jesteśmy słabi z racji ludzkiej natury i okazuje nam Swoje Miłosierdzie.

Nigdy do końca nie zrozumiemy Eucharystii, bo jest to Wielka Tajemnica Wiary. Przechowywana w pięknych tabernakulach w wielkich bazylikach i małych kościółkach, codziennie przypomina o Zmartwychwstaniu i miłości Boga. „Ja jestem chlebem żywym …. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.…. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” ( J 6, 51 , 57)

Znaczenie Eucharystii
Eucharystię otrzymał Kościół od Chrystusa jako dar z samego siebie. Jezus objawia się jako Światłość świata i stąd monstrancja jest promienista i w kształcie słońca. Sam Chrystus mówił: „Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. (…) Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (J 6,49,51).
Jezus-milosierdzie-Bog-bezale-EucharystiaDzięki niej łączymy się z Panem w Jego ofierze: męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Jezus zaprasza nas do pełnego udziału w Jego zwycięstwie nad szatanem, grzechem i śmiercią. Uzdrawia wszystkich swoją miłością, radością, pokojem i obdarowuje wszelkimi łaskami potrzebnymi w drodze do nieba. Musimy nawiązać osobisty kontakt z Panem i otworzyć się na przyjęcie Jego uzdrawiającej miłości. Konieczna jest żywa wiara w obecność Jezusa w Eucharystii. Jezus powiedział do uczniów: „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie (J 4, 48). Po to więc Jezus dokonuje licznych cudów, abyśmy w końcu uwierzyli w Jego obecność w każdej Eucharystii.

Jak przyjmować Komunię św.
Eucharystię należy przyjmować z wielką czcią i czystym sercem. Podczas adoracji powinno się uklęknąć i przeżegnać.
Powód jest prosty, Bóg jest to obecny wśród ludzi pod postacią chleba i wina. Kiedy przyjmujemy Boga do swego serca otrzymujemy łaskę uświęcającą i siłę do dalszego życia zjednoczeni z Bogiem w trzech osobach. Możemy Ją ofiarować za duszę zmarłej osoby lub w innej intencji.

Eucharystia trafiła do nas z wieczernika. Chrystus na ostatniej wieczerzy dał nam właśnie Eucharystię : „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało Moje, które za was będzie wydane! Bierzcie i pijcie to jest bowiem kielich Krwi Mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów! To czyńcie na Moją pamiątkę!”

Dziś otrzymujemy ją z rąk kapłana. Cieszmy się, kiedy możemy przyjmować Komunię Św., bo w wielu miejscach na świecie, ludzie nie mają takiej możliwości.

Eucharystia a życie wieczne.
To nie jest wymysł kościoła jak niektórzy sądzą. Sam Jezus mówił, że tylko ci otrzymają życie wieczne, którzy będą spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew (por. J 6, 54). Wielu ludzi nie rozumiało wówczas o co chodzi, bo brzmiało nielogicznie i szeptali między sobą: „Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia? (J 6, 52). Te słowa były dla nich nie do przyjęcia. Z tego też powodu wielu uczniów odstąpiło od swojego nauczyciela, bo poczuli się zgorszeni. Judasz zdradził, bo nie uwierzył. Chrystus o tym wiedział i na ostatniej wieczerzy powiedział: „Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać (J 6, 64). Pan zapytał szemrzących uczniów: „To was gorszy?” (J 6, 61), po czym wyjaśnił jak mają rozumieć istotę Eucharystii. Chodziło o tajemnicę uwielbienia jego człowieczeństwa w męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Kiedy przyjmujemy Komunię św. otrzymujemy Ciało i Krew Chrystusa, a co za tym idzie miłość Boga i życie wieczne.

Eucharystia pokonuje piekło
Św. Jan W Apokalipsie pociesza nas, że szatan i jego aniołowie już przegrali swoją batalię. Zostali pokonani dzięki męce, śmierci i Hostia-Jezus-cud-bezalezmartwychwstaniu Chrystusa. Zbawiciel zaprasza każdego do udziału w Swoim zwycięstwie. Ustanowił Mszę św. i Eucharystię, abyśmy uczestniczenia w ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i szatanem i największym wydarzeniu w historii ludzkości: męce i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Jan Paweł II podkreślał, że zbawcza skuteczność naszego uczestniczenia w ofierze Mszy św. urzeczywistnia się w pełni, kiedy w Komunii przyjmujemy Ciało i Krew Pana.

Chrześcijanie przyjmując Komunię Św. wewnętrznie jednoczą się z Chrystusem, gdyż przyjmują Boga, który za wszystkich ludzi złożył ofiarę ze Swojego życia na Krzyżu i przelał Krew na odpuszczenie grzechów.

Choć Zbawiciel jest niewidoczny gołym okiem to rzeczywiście jest obecny w Eucharystii i na każdej Mszy Św.

O Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, miłości i miłosierdzie jedyne moje, polecam Ci wszystkie potrzeby duszy i ciała mojego. Ty możesz mnie wspomóc, bo jesteś miłosierdziem samym, w Tobie cała moja nadzieja (św. Faustyna, Dz 1651).

Cuda eucharystyczne znane są od wieków. Hostie przemieniały się w krwawiące Ciało, a wino w widoczną krew Chrystusa, unosiły się lub pozostały nienaruszone przez długi okres czasu czy też zamieniały się w kamienie.

Chrystus ujawnia się, kiedy jest konieczność
Cuda eucharystyczne pojawiały się, kiedy słabła wiara w obecność Jezusa w Hostii, był lekceważony, bezczeszczony, zaniedbywany lub niegodnie przyjmowany Najświętszy Sakrament. Cuda, które miały miejsce już za czasów pierwszych chrześcijan, trwają do dziś. W pozostawionych pismach i biografiach świętych możemy znaleźć opisy cudownych objawień Eucharystycznych. Takim przykładem jest świadectwo św. Cypriana z III w.

Święty opisał historię kobiety, która przechowywała w domu Ciało Pana (było praktykowane i dozwolone), ale przeszła na herezję. Po pewnym czasie podniosła wieko skrzyni, w której schowała Eucharystię i buchnęły płomienie ognia. Ogarnął ją strach, żal i skrucha.
Przyjmujmy Eucharystię z czystym sercem, a będziemy zbawieni, gdyż taką obietnicę dał nam Ten, który poniósł za nas męczeńską śmierć i Zmartwychwstał.
AM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *